Wij gebruiken cookies om uw web-ervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring.

U moet het vakje aanvinken om aan te geven dat u cookies van deze website accepteert.bedrijfsethiek

Exxon Mobil Corporation verplicht alle bedrijfsonderdelen de wetten na te leven die van toepassing zijn op de bedrijfsvoering. Maar het bedrijfsbeleid houdt daar niet op. Waar de plaatselijke wetten minder strikt zijn, kiezen wij toch voor de hoogste integriteit. Lokale gebruiken, tradities en normen verschillen van plaats tot plaats en dat moeten wij respecteren. Maar eerlijkheid is in geen enkele cultuur voorwerp van kritiek. Zelfs de schijn van oneerlijkheid kan demoraliserend werken. Een goede reputatie op dit gebied is van onschatbare waarde.

Onze onderneming is niet alleen geïnteresseerd is in resultaten, maar ook en vooral in de manier waarop die resultaten worden behaald. Van onze medewerkers verlangen wij daarom dat zij hun leidinggevenden inlichten over alles wat zij doen, alle transacties nauwkeurig in hun administratie en dossiers opnemen en dat zij zich eerlijk en behulpzaam opstellen ten opzichte van interne en externe controleurs. Bovendien wordt van de medewerkers verwacht dat zij vermeende wetsovertredingen of overtredingen van het bedrijfsbeleid melden bij de directie.

Wij wensen dat iedereen zich houdt aan ExxonMobil's normen voor integriteit. De onderneming zal dan ook niet accepteren dat medewerkers hun resultaten behalen door wetten te overtreden of gewetenloos te handelen. De onderneming ondersteunt juist iedere medewerker die kansen of voordelen laat schieten om overtreding van onze ethische normen te voorkomen.

Net zo belangrijk is dat leidinggevenden op alle niveaus openhartig zijn en zich houden aan het beleid en de regels voor administratieve verantwoording en controle van ExxonMobil. Het kwaad is snel geschied als leidinggevenden informatie achterhouden voor hun management. Anderen medewerkers van de organisatie kunnen dit al snel opvatten als een signaal dat het beleid en de regels van het bedrijf genegeerd kunnen worden als dit goed uitkomt. Dit kan leiden tot corruptie en demoralisatie van een organisatie. Het managementsysteem van ons bedrijf kan alleen werken op basis van eerlijkheid: een eerlijk boekhouding, correcte budgetvoorstellen en objectieve evaluatie van projecten.