Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic Series

ExxonMobil marine , Denmark

Miljøvenlig hydraulikolie med overlegen ydeevne
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic serien er højtydende, anti-slid-hydraulikolier, udviklet til at imødekomme ønsket om miljøvenlige hydraulikolier.  Mobil SHC Aware Hydraulic serien opfylder kravene fastsat af U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) og EU EcoLabel-regler. Mobil SHC Aware Hydraulic serien er bionedbrydelige, minimalt giftige og ikke-bioakkumulerende og kan anvendes i hydrauliske applikationer, hvor spild eller lækage kan medføre negativ miljøpåvirkning.

 

Derudover er Mobil SHC Aware Hydraulic seriens olier specifikt formuleret til at give de ekstraordinære anti-slid-egenskaber og den filmtykkelse, der kræves til hårdt belastede hydrauliske systemer.  Mobil SHC Aware Hydraulic seriens olier kan også potentielt forbedre hydraulisk effektivitet* sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikolier.

 

*Energieffektiviteten refererer udelukkende til oliens ydeevne sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikolier. Den anvendte teknologi optimerer effektiviteten med op til 3,6 % sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikolier ved test i en Eaton 25VMQ vingepumpe under kontrollerede forhold og i overensstemmelse med alle gældende industristandarder og protokoller. Energibesparelser afhænger af tidligere anvendte olier, driftsforhold og anvendelse.

 

Egenskaber og fordele

Mobil SHC Aware Hydraulic seriens olier kan bidrage til:

• At kravene til US Vessel General Permit kan overholdes

• At sikre lang udstyrslevetid gennem enestående belastningskapacitet og slidbeskyttelse

• At reducere stoptid og omkostninger ved vedligeholdelse samt sikre lang levetid på udstyr, olie og filtre som følge af fremragende termiske egenskaber og oxidationsstabilitet

• Varig komponent beskyttelse over et bredt temperaturområde på grund af den forskydningsstabile formulering med højt viskositetsindeks

• At maksimere tiden mellem tørdok- og eftersynsintervaller, hvilket reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne

• At sænke eventuelle udgifter til afhjælpning og oprensning forårsaget af udslip eller lækager

 

Eftersom Mobil SHC Aware Hydraulic seriens olier overholder US EPA 2013 Vessel General Permit og EU EcoLabel certificering sikres herved:

• Fremragende demulgeringsevne som letter vandudskillelse i kritiske anvendelser

• Fremragende renholdelse samt mindskede aflejringer

• En alsidig afbalanceret, højtydende formulering som sikrer god beskyttelse ved en lang række driftstemperaturer

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

 

Let biologisk nedbrydelig og giftfri

Reducerer risikoen for miljøskadelige følger

Sænker eventuelle udgifter til afhjælpning og oprensning forårsaget af udslip eller lækager

Bliver en integreret del af anlæggets miljøprogram

Fremragende belastningskapacitet og anti-slidegenskaber

Beskytter systemkomponenter mod slid og rivning

Giver lang udstyrslevetid

Effektiv oxidationsstabilitet

Lang olielevetid

Mindre aflejringer og slamdannelse

Forlænget filterlevetid

Fremragende ydeevne over et bredt temperaturområde

Sikrer uovertruffen systemsmøring ved høje og lave temperaturer

Effektiv demulgeringsevne

Letter vandudskillelse i kritiske anvendelser samt i systemer placeret under vandlinjen

 

Anvendelsesområder

Mobil SHC Aware Hydraulic seriens olier bidrager til optimal ydeevne under miljøfølsomme forhold og ved de anbefalede anvendelsesområder, herunder:

• Hydraulik inden for marine - herunder dækudstyr, samt skovbrug og mobilt udstyr, som anvendes i miljøfølsomme områder

• Kraner, spil, ramper, luger eller andre systemer, hvor let biologisk nedbrydelige og minimalt giftige olier er påkrævet

• Cirkulationssystemer, som opererer under lette til moderate driftsforhold

• Industrielle hydrauliksystemer, hvor der er risiko for at olielækage eller -spild utilsigtet udledes i spildevand

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

X

X

X

FINCANTIERI HEES olie til stabilisator

 

X

X

FINCANTIERI HEES olie til thrustere

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Sort

X

X

X

USDA-certificeret biobaseret produkt

X

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

 

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Viskositetsklasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

282

298

292

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositetsindeks, ASTM D2270

152

149

144

 

Sundhed og Sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

07-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.