MOBIL SHC™ AWARE™ HYDRAULIC SERIES

ExxonMobil marine , Finland

Erittäin suorituskykyinen ympäristöystävällinen hydrauliöljy
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Tuotekuvaus

Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic -sarjan voiteluaineet ovat erittäin suorituskykyisiä kulumista estäviä hydrauliikkaöljyjä, jotka on suunniteltu täyttämään ympäristöystävällisille hydraulivoiteluaineille asetetut vaatimukset.  Mobil SHC Aware Hydraulic Series täyttää U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) ja EU EcoLabel-vaatimukset. Biologisesti hajoava, myrkytön ja biokertymätön Mobil SHC Aware Hydraulic Series-voiteluaineita voi käyttää hydrauliikan käyttökohteissa, joissa päästöt ja vuodot voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia.

 

Mobil SHC Aware Hydraulic Series -öljyt on lisäksi suunniteltu tarjoamaan ensiluokkainen kulumisenesto ja öljykalvon paksuus ankarissa olosuhteissa toimiville hydraulikoille.  Mobil SHC Aware Hydraulic -sarjan voiteluaineet voivat myös mahdollisesti parantaa hydrauliikan suoritustehoa* verrattuna ExxonMobilin perinteisiin hydrauliikkaöljyihin.

 

*Hydraulitehokkuus koskee ainoastaan tuotteen suorituskykyä verrattuna ExxonMobilin perinteiseen hydrauliikkaöljyyn. Käytetty teknologia mahdollistaa valvotuissa olosuhteissa jopa 3,6 % paremman hyötysuhteen verrattuna ExxonMobilin perinteisiin hydrauliikkaöljyihin testattaessa Eaton 25VMQ -siipipumpussa hallituissa olosuhteissa, noudattaen soveltuvia teollisuusstandardeja ja protokollia. Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella riippuen käyttöolosuhteista ja -kohteista ja perustuu vertailuun aiemmin käytettyjen voiteluaineiden tehokkuudesta.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Aware Hydraulic -sarjan öljyt voivat auttaa:

• Täyttämään US Vessel General Permit -vaatimukset

• Auttavat pidentämään laitteiden käyttöikää erinomaisen kuormankanto- ja kulumisenestokyvyn ansiosta

• Ensiluokkainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys auttavat vähentämään huoltoseisokkeihin kuluvaa aikaa ja varmistavat laitteiston, öljyn ja suodattimen pitkän käyttöiän.

• Säilyttää komponenttien suojauksen laajalla lämpötila-alueella leikkautumiskestävän korkea viskositeetti-indeksin ansiosta

• Maksimoi kuivatelakoinnin ja huoltoseisokkien välit, pienentää käyttö- ja kunnossapitokustannuksia

• Pienentää puhdistuskustannuksia, jos öljyä pääsee vuotamaan.

 

Mobil SHC Aware Hydraulic -sarjan öljyt noudattavat US EPA 2013 Vessel General Permit ja EU EcoLabel-sertifioinninvaatimuksia ja tarjoavat:

• Nopea vedenerottuminen, helpottaa veden poistamista kriittisissä käyttökohteissa

• Erinomainen puhtaus ja vähemmän karstanmuodostusta

• Yleiskäyttöön soveltuva tasapainotettu koostumus takaa suorituskyvyn ja suojan laajalla käyttölämpötila-alueella

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

 

Nopea biologinen hajoaminen ja myrkyttömyys

Pienentää ympäristövahinkojen vaaraa.

Pienentää puhdistuskustannuksia, jos öljyä pääsee vuotamaan.

Täydentää koko laitoksen ympäristöohjelmaa

Erinomainen kuormankanto- ja kulumisenestokyky.

Suojaa järjestelmän osia kulumiselta ja vaurioilta.

Pidentää laitteiden käyttöikää

Suuri hapettumiskestävyys

Pitkä öljyn käyttöikä

Vähentää karstan ja sakan muodostumista

Pidempi suodattimen käyttöikä

Erinomainen laajan lämpötila-alueen suorituskyky

Varmistaa järjestelmän tehokkaan voitelun korkeissa ja matalissa lämpötiloissa

Ensiluokkainen vedenerottuminen

Varmistaa helpon vedenpoiston vesirajan alapuolisista käyttökohteista

 

Käyttökohteet

Mobil SHC  Aware  Hydraulic -sarjan öljyt auttavat mahdollistamaan optimaalisen suorituskyvyn ympäristön kannalta riskialtteissa käyttökohteissa, suositeltuja käyttökohteita ovat mm.:

•  Hydrauliset kansijärjestelmät, meri- ja metsäteollisuuden laitteet ja liikkuva kalusto, jotka toimivat ympäristön kannalta riskialttiissa paikoissa

•Nosturit, vinssit, rampit, luukut ja muut järjestelmät, joissa vaaditaan biologisesti hajoavan ja myrkyttömän tuotteen käyttöä

• Kiertovoitelujärjestelmät, jotka ovat kevyessä tai keskiraskaassa käytössä.

• Teollisuuden hydrauliikkajärjestelmät, joissa öljyvuodot voisivat joutua tuotantolaitoksen jäteviemäriin.

 

Luokitukset ja hyväksynnät 

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel RAL-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton Corporation Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

X

X

X

FINCANTIERI HEES Oil vakaajiin

X

X

FINCANTIERI HEES Oil potkureihin

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

JCMAS HKB VG46L

X

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

X

SWEDISH STANDARD 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Luokka

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

282

298

292

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

6.2

7,7

11

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

152

149

144

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.