MOBIL SHC™ AWARE™ HYDRAULIC-SERIEN

ExxonMobil marine , Norway

Miljøvennlig hydraulikkolje
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Produktbeskrivelse

Smøremidlene i Mobil SHC™ Aware™ er høytytende, slitasjehemmende hydraulikkoljer som er utviklet for å tilfredsstille behovet for miljøvennlige hydraulikkoljer.  Smøremidlene i Mobil SHC Aware Hydraulic-serien oppfyller kravene til amerikanske Environmental Protection Agency (EPA), 2013 Vessel General Permit (VGP) og EU EcoLabel-forskriftene. Oljene er biologisk nedbrytbare, minimalt giftige og ikke-bioakkumulerende, og kan brukes i hydraulikkutstyr hvor spill eller lekkasje kan føre til en ugunstig miljøpåvirkning.

 

I tillegg er oljene spesielt sammensatt for å gi slike eksepsjonelle slitasjehemmende og filmtykkelsesegenskaper, som kreves for de mest krevende hydraulikksystemene.  Smøremidlene i Mobil SHC Aware Hydraulic-serien har også muligheten til å gi bedre hydraulisk effektivitet* sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikkvæsker.

 

* Hydraulisk effektivitet er kun relatert til oljens ytelse sammenlignet med standard hydraulikkvæsker fra ExxonMobil. Teknologien som brukes gir opptil 3,6 % bedre effektivitet sammenlignet med ExxonMobils standard hydraulikkvæsker når den testes i en Eaton 25VMQ vingepumpe under kontrollerte forhold og i henhold til gjeldende bransjestandarder og -protokoller. Effektivitetsforbedringene varierer avhengig av hvilken olje som tidligere var brukt, driftsforholdene og bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil SHC Aware Hydraulic-serien kan bidra med å:

• gjøre det mulig å overholde kravene for US Vessel General Permit

• gi lang levetid på utstyret med enestående lastbærende og utmerkede slitasjehemmende egenskaper

• redusere nedetid og kostnader til vedlikehold og muliggjøre lang levetid på utstyr, olje og filter som følge av utmerkede varme- og oksidasjonsstabilitetsegenskaper

•  beskytte utstyret over et bredt temperaturområde ved hjelp av en sammensetning som gir en skjærstabil viskositetsindeks

• maksimere tiden mellom tørrdokk- og overhalingsintervaller, samt reduser drifts- og vedlikeholdskostnader

• redusere risikoen for sanering og opprydningskostnader forårsaket av spill eller lekkasje

 

Smøremidlene i Mobil SHC Aware Hydraulic-serien er en rekke oljer som overholder US EPA 2013 Vessel General Permit og EU EcoLabel-sertifiseringen og byr på:

• utmerket demulgeringsevne, som gjør det enklere å fjerne vann i kritisk utstyr

• utmerket renslighet og kontroll med avleiringer

• en allsidig balansert sammensetning for ytelse, som gir beskyttelse ved mange forskjellige driftstemperaturer

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

 

Lett biologisk nedbrytbar og ikke giftig

Reduserer muligheten for miljøskader

Mindre risiko for sanering og opprydningskostnader forårsaket av spill eller lekkasje

Blir en integrert del av anleggets miljøprogrammer

Fremragende belastbarhet og slitasjehemmende egenskaper

Beskytter systemkomponenter mot slitasje og skraping

Gir lang levetid for utstyret

Høy oksidasjonsstabilitet

Lang levetid for oljen

Redusert avleirings- og slamdannelse

Lengre filterlevetid

Utmerket ytelse over et bredt temperaturområde

Sikrer systemsmøring på et høyt nivå ved høye og lave temperaturer

Veldig god demulgeringsevne

Gjør det enklere å fjerne vann i kritisk utstyr og utstyr under vannlinjen

 

Bruksområder

Oljene i Mobil SHC Aware Hydraulic-serien bidrar til optimal ytelse under miljøsensitive forhold, med anbefalte bruksområder inkludert:

•  hydraulisk dokkutstyr, samt mobilt, skips- og skogbruksutstyr som brukes i miljømessig sensitive områder

• kraner, vinsjer, ramper, luker eller andre systemer hvor det kreves lett biologisk nedbrytbare og minimalt giftige væsker

•  sirkulasjonssystemer som drives under mindre til moderat krevende driftsforhold

•  industrielle hydraulikksystemer hvor olje fra spill eller lekkasje kan komme ned i anleggets avløpsvann

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton E-FDGN-TB002-E

X

X

X

FINCANTIERI HEES olje for stabilisatorer

 

X

X

FINCANTIERI HEES olje for baugpropeller

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 32 miljøvennlig (2015)

X

 

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 46 miljøvennlig (2015)

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 68 miljøvennlig (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Klasse

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

282

298

292

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositetsindeks, ASTM D2270

152

149

144

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.