MOBILGARD™ 1 HSD 5W-40

ExxonMobil marine , Norway

Avansert helsyntetisk olje for dieseldrevne skipsmotorer

Produktbeskrivelse

Mobilgard 1 HSD er et helsyntetisk smøremiddel for moderne, dieseldrevne, høyhastighets skipsmotorer. Oljen bidrar til lengre levetid på motoren, samt lengre oljeskiftintervaller1 og mulighet for bedre drivstofføkonomi² for moderne motorer med den nyeste dieselteknologien som drives under krevende forhold.

 

Mobilgard 1 HSD er en CK-4 API-olje og anbefales for en rekke bruksområder innen skipsindustrien og for maskiner som utsettes for tung belastning.

 

Den fremragende ytelsen til Mobilgard 1 HSD er resultatet av et omfattende samarbeidsprosjekt mellom ExxonMobil og store utstyrsprodusenter samt bruk av den nyeste smøringsteknologien.

 

Resultatet er at dette produktet oppfyller eller overgår kravene til de nyeste API- og ACEA-bransjespesifikasjonene for dieselmotoroljer, samt kravene til mange store motorprodusenter, inkludert Cummins og Caterpillar.

 

1 Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr.

2 Sammenlignet med en SAE 15W-40-motorolje. Den faktiske besparelsen er avhengig av kjøretøyets motortype, utetemperatur, kjøreforhold og viskositeten på den nåværende motoroljen.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgard 1 HSD er en fremragende smøremiddelløsning for moderne og nyeste motorteknologier som er utstyrt med etterbehandlingssystemer for eksos.

 

Den ble utviklet av ExxonMobil for å opprettholde en unik oksidasjonsstabilitet 3, samtidig som den leverer eksepsjonell fluiditet og pumpbarhet ved lav temperatur for problemfri oppstart i kaldt vær. Denne egenskapen, i kombinasjon med det sofistikerte tilsetningssystemet, sørger for eksepsjonell slitasjebestandighet og lang levetid for motoren.

 

Oljen har lavt askeinnhold og beskytter samtidig alle etterbehandlingssystemer for eksos, inkl. turbolader og EGR, for å sikre lang og effektiv driftstid, beskytte miljøet og oppfylle utslippsforskriftene.

 

Den avanserte motorrenheten hindrer avleiringer og beskytter motoren for en lang og effektiv motorlevetid.

 

3 Basert på PC-11-bransjetestdata.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God pumpbarhet ved lave temperaturer

Pålitelig motorstart og slitasjebeskyttelse ved lave temperaturer

Slitasjebeskyttelse

Redusert motorslitasje gir lengre levetid for motoren

Uovertruffen oksidasjonsstabilitet

Kontrollerer slamdannelse ved lave temperaturer og lakkavleiringer ved høye temperaturer

Lange oljeskiftintervaller og hindrer avleiringer

Bidrar til god driftseffektivitet og lavere totalkostnader

God korrosjonsbestandighet

Beskyttelse av kritiske motorflater i fuktige miljøer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

• de fleste motorgenerasjoner opptil de nyeste og mest sofistikerte dieselmotorene med turbolader, direkte innsprøyting og lavt utslipp, samt alle typer etterbehandlingsteknologier for eksos

• lastebilmotorer, som drives ved både høy hastighet og høy belastning, samt køkjøring

• anleggsmotorer som drives ved veldig lav hastighet eller ekstremt høy belastning

• nesten alt dieseldrevet utstyr fra amerikanske og europeiske utstyrsprodusenter

• høytytende bensinmotorer og blandede vognparker

• kjøleaggregater

 

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K222

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

MTU-oljekategori 2.1

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

JASO DH-2

ACEA E11

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-40

HTHS-viskositet ved 150 C, 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 C, mPa.s, ASTM D5293

6510

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

16 800

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

12

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

84

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Egenvekt, 15,6 C / 15,6 C, ASTM D4052

0,853

Viskositetsindeks, ASTM D2270

150

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

233

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

05-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.