MOBILGARD HSD CI-4

ExxonMobil marine , Norway

Høytytende dieselmotoroljer

Produktbeskrivelse

Oljene i Mobilgard HSD CI-4-serien fra Mobil er ekstra høytytende motoroljer som er spesielt utviklet for bruk i tungt belastede høyhastighetsmotorer på dieseldrevne fartøy. Produktenes avanserte, kjemiske sammensetning gir fremragende ytelse i både moderne, krevende  dieselmotorer med lavt utslipp og i eldre dieselmotorer som går på diesel med lavt eller høyt svovelinnhold. Mobilgard HSD CI-4-serien er godkjent eller anbefales av de største produsentene av høyhastighetsmotorer på dieseldrevne fartøy.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil Delvac HSD CI-4-serien kombinerer baseoljer av høy kvalitet med et overlegent balansert tilsetningssystem for å gi god kontroll på oljefortykning forårsaket av sotdannelse og høye temperaturer, i tillegg til fremragende oksidasjons- og korrosjonsbestandighet samt motstand mot lakkavleiringer som følge av høy temperatur.

 

Når de brukes som anbefalt, gir dieseloljene i Mobilgard HSD CI-4-serien følgende egenskaper og potensiell nytte:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Høy varme- og oksidasjonsstabilitet

Reduserer dannelse av avleiringer og slam

Holder motoren ren og sikrer jevn drift

Veldig god slitasjebeskyttelse

Lengre levetid for kritiske motorkomponenter

Høy viskositetsindeks

Stabil oljefilm uansett driftstemperatur

Redusert oljeforbruk

Økt ytelse ved høy temperatur/skjærkraft

Redusert motorslitasje, sylinderpolering og ringklebing

Utmerket opprettholdelse av TBN

Beskytter motordeler mot korrosiv slitasje og avleiringer

Utmerket vanntoleranse og utskillingsevne

Sørger for effektiv smøring og filmstyrke ved vannkontaminering

Fremragende egenskaper ved lave temperaturer

Forbedret oljepumpbarhet/-sirkulasjon ved oppstart

Slitasjebeskyttelse ved oppstart spesielt for ventilmekanismeområdet

 

Bruksområder

Oljene i Mobilgard HSD CI-4-serien er utviklet for å gi enestående ytelse på de mest krevende bruksområdene for moderne høyhastighetsmotorer på dieseldrevne fartøy (som Caterpillar 3500-serien og mindre sylinderdiameter, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar og andre) samt eldre dieselmotorer som går på drivstoff med lavt eller høyt svovelinnhold.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

Cummins CES 20077

X

 

MTU-oljekategori 2

X

 

VOLVO VDS-3

X

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

 

 

API CF

X

 

API CF-4

X

 

API CG-4

X

 

CUMMINS CES 20071

X

 

CUMMINS CES 20072

X

 

MAN M 3275-1

X

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

API CH-4

X

 

API CI-4

X

X

API SJ

X

 

ACEA E7-16

X

 

CUMMINS CES 20076

X

 

Caterpillar ECF-2

X

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

Klasse

SAE 15W-40

SAE 20W-50

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

1,3

1,1

Tetthet ved 15 C, kg/l, ASTM D4052

0,869

0,88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

223

227

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,2

19

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

109

169

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

-30

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

10

9

Viskositetsindeks, ASTM D2270

133

130

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.