SERIA MOBIL SHC™ AWARE™ HYDRAULIC

ExxonMobil marine , Poland

Ekologiczny olej hydrauliczny o podwyższonym poziomie wydajności
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Opis produktu

Środki smarne serii Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o własnościach przeciwzużyciowych, zaprojektowane aby spełnić zapotrzebowanie na dopuszczalne dla środowiska oleje hydrauliczne.  Środki smarne serii Mobil SHC Aware Hydraulic spełniają wymagania określone przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) oraz przepisy EU EcoLabel. Biodegradowalne, minimalnie toksyczne i nieulegające bioakumulacji środki smarne serii Mobil SHC Aware Hydraulic nadają się do zastosowań hydraulicznych, przy których rozlanie lub wyciek może mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

 

Ponadto, oleje serii Mobil SHC Aware Hydraulic zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia wyjątkowych właściwości przeciwzużyciowych i grubości powłoki wymaganej w najbardziej obciążonych układach hydraulicznych.  Środki smarne serii Mobil SHC Aware Hydraulic mogą również poprawić sprawność hydrauliczną* w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil.

 

* Sprawność hydrauliczna odnosi się wyłącznie do wydajności płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil. Zastosowana technologia zapewnia sprawność do 3,6% wyższą niż standardowe płyny hydrauliczne ExxonMobil przy próbie w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w warunkach kontrolowanych zgodnie z obowiązującymi normami i protokołami branżowymi. Poprawa wydajności może się różnić w zależności od wcześniej stosowanych środków smarnych, warunków pracy i zastosowania.

 

Właściwości i zalety

Oleje Serii Mobil SHC Aware Hydraulic mogą przyczynić się do:

• Zapewnienia zgodności z wymogami zezwolenia ogólnego US Vessel General Permit dla statków.

• Zapewnia długą eksploatację urządzeń dzięki znakomitej nośności i doskonałym właściwościom przeciwzużyciowym.

• Skrócenia przestojów na konserwację i zmniejszenia jej kosztów oraz wydłużenia trwałości urządzeń, oleju i filtra dzięki doskonałej stabilności termicznej i odporności na utlenianie

• Stałej ochrony urządzeń w szerokim zakresie temperatur dzięki recepturze o odpornym na ścinanie wysokim wskaźniku lepkości

• Wydłużenia czasu między opuszczeniem suchego doku a remontami, co zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji

• Zmniejszenia potencjalnych kosztów rekultywacji i czyszczenia z powodu rozlania lub wycieku

 

Oleje serii Mobil SHC Aware Hydraulic, zgodnie z ogólnym zezwoleniem US EPA 2013 Vessel General Permit dla statków oraz certyfikatem EU EcoLabel, oferują:

• Doskonała odporność na emulgowanie ułatwiająca usuwanie wody w zastosowaniach krytycznych

• Doskonała czystość i przeciwdziałanie osadom

• Wszechstronnie zbilansowana formuła wydajności, zapewniająca ochronę w szerokim zakresie temperatur roboczych

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

 

Łatwo biodegradowalny i nietoksyczny

Zmniejsza potencjalne szkody środowiskowe

Mniejsze koszty ewentualnej rekultywacji i oczyszczania po rozlaniu lub wycieku

Staje się integralnym elementem zakładowego programu ochrony środowiska

Znakomita nośność i zapobieganie zużyciu

Chroni elementy systemu przed zużyciem i zatarciem

Przedłuża trwałość urządzeń

Doskonała i stabilna odporność na utlenianie

Długa trwałość oleju

Ograniczenie tworzenie się szlamu i osadów

Przedłużona trwałość filtra

Doskonałe działanie w szerokim zakresie temperatur

Zapewnia wysoki poziom smarowania układu w wysokich i niskich temperaturach

Znakomita odporność na emulgowanie

Ułatwia usuwanie wody w zastosowaniach krytycznych i podwodnych

 

Zastosowania

Oleje Serii Mobil SHC Aware Hydraulic przyczyniają się do zapewnienia optymalnej wydajność w warunkach szczególnej ochrony środowiska i zaleca się ich następujące zastosowania:

• Hydrauliczne urządzenia pokładowe, sprzęt morski, leśny i ruchomy na obszarach o szczególnej ochronie środowiska

• Dźwigi, wciągarki, rampy, włazy lub inne systemy, w których wymaga się płynów łatwo biodegradowalnych i minimalnie toksycznych

• Systemy obiegowe w warunkach eksploatacyjnych łagodnych do umiarkowanych

• Przemysłowe układy hydrauliczne, gdzie do zakładowej kanalizacji ściekowej mogą dostawać się płyny rozlane lub wyciekłe.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton E-FDGN-TB002-E

X

X

X

Olej FINCANTIERI HEES do stabilizatora

 

X

X

Olej FINCANTIERI HEES do pędników sterujących

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA Certified BioBased Product

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)

X

 

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 46 Environmentally Acceptable (2015)

 

X

 

Norma szwedzka 15 54 34 AAV 68 Environmentally Acceptable (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

282

298

292

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,2

7,7

11

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,1

43,3

71

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

-33

-27

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

152

149

144

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.