MOBILGARD™ 1 HSD 5W-40

ExxonMobil marine , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej do wysokoobrotowych morskich silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobilgard 1 HSD jest zaawansowanym, w pełni syntetycznym olejem do wysokoobrotowych morskich silników wysokoprężnych, który przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika, zapewniając jednocześnie wydłużenie okresu między wymianami oleju1 i potencjalną oszczędność paliwa² dla nowoczesnych i najnowszych technologii silników wysokoprężnych pracujących w trudnych warunkach.

 

Mobilgard 1 HSD to olej CK-4 API zalecany do stosowania w szerokim zakresie środowisk operacyjnych występujących w przemyśle morskim i zastosowaniach o dużych obciążeniach.

 

Doskonała wydajność oleju Mobilgard 1 HSD jest efektem szerokiej współpracy pomiędzy czołowymi producentami sprzętu i zastosowaniem nowoczesnych technologii w środkach smarnych.

 

W rezultacie produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania najnowszych branżowych specyfikacji ACEA i API dla olejów do silników wysokoprężnych, jak również wymagań wielu producentów silników, w tym firm Cummins and Caterpillar.

 

(1) Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

(2) W porównaniu do oleju silnikowego klasy SAE 15W-40. Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu i silnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia, warunków jazdy oraz klasy lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego.

 

Właściwości i zalety

Mobilgard 1 HSD to doskonały środek smarny do smarowania nowoczesnych silników najnowszych generacji wyposażonych w systemy oczyszczania spalin.

 

Został opracowany przez firmę ExxonMobil w celu utrzymania doskonałej stabilności oksydacyjnej (3), a jednocześnie zapewnienia wyjątkowej płynności w niskich temperaturach, dobrej pompowalności i płynnego rozruchu w niskich temperaturach. Właściwości te, w połączeniu z doskonałym pakietem dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą ochronę przed zużyciem, zapewniają długi czas pracy silnika.

 

Niskopopiołowa formulacja chroni jednocześnie wszystkie urządzenia do oczyszczania spalin, w tym turbosprężarkę i EGR, aby zapewnić właściwą, długą i efektywną trwałość eksploatacyjną w celu ochrony środowiska i spełnienia przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń.

 

Zaawansowana czystość silnika zapobiega gromadzeniu się osadów i chroni silnik, aby pracował długo i wydajnie.

 

(3) Na podstawie specyfikacji branżowej PC-11.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Niezawodny start silnika i ochrona przez zużyciem w niskich temperaturach

Doskonała ochrona przed zużyciem

Redukcja zużycia elementów silnika i wydłużenie jego czasu pracy

Niezrównana stabilność odporności na utlenianie

Zmniejszenie osadzania się szlamów w niskich temperaturach i osadów pokostu w wysokich temperach.

Długie okresy między wymianami oraz ograniczenie ilości odpadów

Przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacyjnej i ogólnego obniżenia kosztów

Doskonała odporność na korozję

Doskonała ochrona krytycznych elementów silnika w wilgotnych warunkach

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

• Silniki większości generacji aż do najnowszych i najbardziej zaawansowanych, wysokowydajnych silników wysokoprężnych z turbosprężarką, wtryskiem bezpośrednim i systemami niskiej emisji zanieczyszczeń i z wszystkimi systemami oczyszczania spalin

• Pojazdy drogowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące w trybie jazdy miejskiej (start-stop)

• Maszyny robocze pracujące w warunkach niskich prędkości/wysokich obciążeń

• Większość urządzeń napędzanych silnikami wysokoprężnymi amerykańskich i europejskich producentów

• Wysokowydajne silniki benzynowe oraz floty mieszane

• Pojazdy chłodnie

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MTU Oil Category 2.1

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CK-4

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

JASO DH-2

ACEA E11

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s],, ASTM D 4683

3,8

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

6510

MRV w -35 ºC, [mPa.s], ASTM D4684

16800

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

84

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,8

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,853

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

150

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

233

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.