Mobilgard™ 5100

ExxonMobil marine , Poland

Olej cylindrowy do wysokoprężnych silników okrętowych

Opis produktu

Mobilgard™ 5100 firmy ExxonMobil to wysokiej jakości olej cylindrowy jakości premium do silników okrętowych. Jakość Mobilgard 5100 wykazano przy podwyższonych szczytowych ciśnieniach zapłonu i temperaturach tulei , jakie występują w nowoczesnych silnikach dwusuwowych. Dzięki zastosowaniu zrównoważonej formulacji, zapewniającej wszechstronne działanie w połączeniu z wysoką liczbą zasadową (BN), Mobilgard 5100 wykazał zdolność do optymalizacji szybkości podawania oleju do cylindra przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia korozyjnego w silnie korozyjnych silnikach. Jego optymalna lepkość powyżej 20 cSt. w temperaturze 100ºC i niska lotność zapewniają doskonałe rozprowadzanie środka smarnego i utrzymanie filmu olejowego.

 

Właściwości i zalety

• Ochrona przed korozją nowych, bardziej wymagających i korozyjnych silników we wszystkich zakresach pracy, w tym przy powolnym parowaniu.

• Doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna może prowadzić do zmniejszenia tworzenia się osadów i  szlamu.

• Doskonałe właściwości myjące mogą prowadzić do poprawy utrzymania elementów silnika w czystości.

• Zrównoważona receptura o niskiej lotności może prowadzić do spowolnienia podawania i zmniejszenia zużycia oleju w cylindrze.

 

Zastosowania

     • Okrętowe silniki wodzikowe

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) silniki 2-suwowe zastosowanie zgodnie z ostatnimi wytycznymi w instrukcji obsługi

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) silniki2-suwowe , zastosowanie zgodnie z ostatnimi wytycznymi w instrukcji obsługi

Silniki gazowe i wysokoprężne Winterthur (Heritage Wartsila & Sulzer), 2-suwowe zgodnie z najnowszymi wytycznymi eksploatacyjnymi producenta

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 50

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

253

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

20

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

233

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D4052

0,957

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

100

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

95

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.