MOBIL SHC™ AWARE™ HYDRAULIC SERIES

ExxonMobil marine , Sweden

Högpresterande miljömässigt acceptabel hydraulolja
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Produktbeskrivning

Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic Series-smörjmedel är högpresterande hydrauloljor mot slitage som är utformade för att möta efterfrågan på miljövänliga hydrauliska smörjmedel.  Mobil SHC Aware Hydraulic Series smörjmedel uppfyller kraven som anges av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) och EU-förordningarna EcoLabel. Mobil SHC Aware Hydraulic Series-smörjmedel är biologiskt nedbrytbara, minimalt toxiska och icke-bioackumulerande och kan användas i hydrauliska tillämpningar där spill eller läckage kan leda till negativ miljöpåverkan.

 

Dessutom är Mobil SHC Aware Hydraulic Series-oljor specifikt utformade för exceptionella antislitage-egenskaper och den filmtjocklek som krävs för de mest påfrestande hydraulsystemen.  Mobil SHC Aware Hydraulic Series-smörjmedel har också potentialen att förbättra den hydrauliska effektiviteten* jämfört med ExxonMobils standard hydraulvätskor.

 

**Den hydrauliska effektiviteten avser endast oljans prestanda jämfört med ExxonMobils standard hydrauloljor. Den teknologi som använts ger upp till 3,6% effektivitetsvinster i jämförelse med ExxonMobil standard hydrauliska vätskor vid tester i en Eaton 25VMQ vingpump under kontrollerade förhållanden i enlighet med vedertagna industristandarder och procedurer. Effektivitetsförbättringar kommer att variera baserat på tidigare använda smörjmedel, driftförhållanden och tillämpning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC Aware Hydraulic Series oljor kan ger följande fördelar:

• Möjliggöra efterlevnad av kraven för amerikanska fartygs allmänna tillstånd

• Ge lång livslängd på utrustningen genom enastående lastbärande egenskaper och utmärkta egenskaper mot slitage

• Minska driftstopp och underhållskostnader och möjliggöra lång livslängd för utrustningen, oljan och filtret genom utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

• Håll utrustningens skydd över ett brett temperaturintervall genom en skjuvstabil formulering med högt viskositetsindex

• Maximera tiden mellan torrdocknings- och översynsintervallen, vilket minskar drift- och underhållskostnaderna

• Lägre eventuella återställande- och saneringskostnader orsakas av spill och läckage

 

Som en serie oljor som uppfyller US EPA 2013 Vessel General Permit och EU:s EcoLabel-certifiering erbjuder Mobil SHC Aware Hydraulic Series oljor följande fördelar:

• Utmärkt vattenavskiljningsförmåga, underlättar avlägsnande av vatten vid kritiska tillämpningar

• Utmärkt renlighet och avlagringskontroll

• En allsidig balanserad sammansättning för prestanda som möjliggör skydd vid en mängd olika drifttemperaturer

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

 

Lätt biologiskt nedbrytbar och icke-toxisk

Minskar risken för miljöskador

Sänker eventuella återställnings- och saneringskostnader som vållats av spill och läckage

Att bli en integrerad del av anläggningens miljöprogram

Enastående lastbärande och slitageskyddande egenskaper

Skyddar systemkomponenter mot slitage och nötning

Ger lång livslängd för utrustning

Hög oxidationsbeständighet

Lång oljelivslängd

Mindre avlagringar och slambildning

Förlängd livslängd för filtret

Utmärkt prestanda i ett brett temperaturintervall

Garanterar en hög nivå av systemsmörjning vid höga och låga temperaturer

Enastående vattenavskiljningsförmåga.

Underlättar borttagning av vatten vid kritiska tillämpningar och användning under vattenlinjen

 

Användningsområden

Mobil SHC Aware Hydraulic Series-oljor hjälper till att ge optimal prestanda under miljömässigt känsliga förhållanden, med rekommenderade användningsområden inklusive:

• Hydraulisk däcksutrustning, marin, skogsbruks- och mobil utrustning som arbetar i miljömässigt känsliga områden

• Kranar, vinschar, ramper, luckor eller andra system där enkelt biologiskt nedbrytbara och minimalt giftiga vätskor krävs

•  Cirkulationssystem som arbetar under lätta till medelsvåra driftsförhållanden

• Industriella hydraulsystem där spill eller oljeläckage skulle kunna komma in i anläggningens avloppssystem

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton E-FDGN-TB002-E

X

X

X

FINCANTIERI HEES olja till stabilisatorer

 

X

X

FINCANTIERI HEES olja till bogpropeller

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA-certifierad biobaserad produkt

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 32 Miljömässigt acceptabel (2015)

X

 

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 46 Miljömässigt acceptabel (2015)

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 68 Miljömässigt acceptabel (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Klass

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

282

298

292

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositetsindex, ASTM D2270

152

149

144

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.