Mobilgard HSD CI-4 Series

ExxonMobil marine , Sweden

Högpresterande dieselmotoroljor

Produktbeskrivning

Mobilgard HSD CI-4-serien från Mobil är extra högpresterande, multi-grade-motoroljor som är speciellt framtagna för krävande dieselmotorer med hög hastighet i marina användningsområden. Den avancerade kemiska sammansättningen i dessa produkter ger enastående prestanda både i krävande moderna dieselmotorer med låga utsläpp och i äldre dieselmotorer, som drivs med låg- eller högsvavliga destillatbränslen. Mobilgard HSD CI-4-serien är godkänd eller rekommenderad av samtliga större tillverkare av dieselmotorer med hög hastighet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgard HSD CI-4-serien kombinerar en blandning av högpresterande basoljor med ett överlägset balanserat tillsatssystem för en utmärkt kontroll över oljeförtjockning orsakad av sotavlagringar och höga temperaturer, samt ett enastående skydd mot oxidation, korrosion och lackavlagringar vid höga temperaturer.

 

När Mobilgard HSD CI-4-seriens dieselmotoroljor används enligt rekommendationerna ger de följande egenskaper och potentiella fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Minskar bildning av avlagringar och slamuppbyggnad

Håller motorerna rena så att de fungerar utan problem

Utmärkt skydd mot slitage

Utökad livslängd av kritiska motorkomponenter

Högt viskositetsindex

Stabil oljefilm vid alla driftstemperaturer

Minskad oljeförbrukning

Ökad prestanda vid hög temperatur/hög skjuvning

Minskad motorskada, polering av borrhål och fastnande av ringar

Enastående TBN-retention

Skyddar motordelar från korrosivt slitage och avlagringar

Utmärkt vattentolerans och separationsförmåga

Bibehåller effektiv smörjning och filmstyrka vid närvaro av vatten

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Förbättrad oljepumpbarhet/-cirkulation vid uppstart

Slitageskydd vid uppstart, speciellt för ventilkomponenternas område

 

Användningsområden

Mobilgard HSD CI-4-serien är utformad för enastående prestanda i moderna dieselmotorer med hög hastighet och de mest krävande marina användningsområdena (såsom Caterpillar 3500-serien och mindre cylindrar, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar och andra) liksom äldre dieselmotorer som går på låg- eller högsvavligt destillatbränsle.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

MTU Oil Category 2

X

 

VOLVOVDS-3

X

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

 

 

API CF

X

 

API CF-4

X

 

API CG-4

X

 

CUMMINS CES 20071

X

 

CUMMINS CES 20072

X

 

MAN M 3275-1

X

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

 

API CH-4

X

 

API CI-4

X

X

API SJ

X

 

Cummins CES 20077

X

 

ACEA E7-16

X

 

CUMMINS CES 20076

X

 

CUMMINS CES 20077

X

 

Caterpillar ECF-2

X

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBILGARD HSD 15W-40 CI-4

MOBILGARD HSD 20W-50 CI-4

SAE-klass

SAE 15W-40

SAE 20W-50

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,3

1,1

Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,869

0,88

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

223

227

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,2

19

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

109

169

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

-30

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

10

9

Viskositetsindex, ASTM D2270

133

130

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.