PLASTOL ™517

ExxonMobil specialties , Sweden

Produktbeskrivning

Plastol 517 är en mineral- och paraffinbaserad vit behandlingsolja som uppfyller de renhetskrav som definieras av United States Food and Drug Administration (FDA) i kapitel 21 CFR 178.3620(c). Den har en markant bättre färg och färgstabilitet än konventionella gummibehandlingsoljor.

 

ExxonMobils mineraloljor tillverkas och kontrolleras enligt ExxonMobils övervakningssystem för produktkvaliteten, EN ISO 9000 eller motsvarande standard

 

Användningsområden

Elastomerer

 

Plastol 517 rekommenderas som mjukgöringsolja i EPDM eller EPDM-baserade termoplastiska olefiniska (TPO) och termoplastiska vulkanisater (TPV). Den ger förbättrad stabilitet mot färgförsämring och mekanisk nedbrytning av EPDM-balar under lagring jämfört med konventionella mjukgöringsoljor. Plastol 517 lämpar sig även för peroxidhärdning av EPDM eller termoplastiska vulkanisater (EPDM) tack vare dess mycket höga grad av raffinering.

 

Förordningar och anspråk

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FDA 21 CFR 178.3620(c)

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Standardmetod(a)

Typisk

Min.

Max.

Utseende

Visuellt

Klar och ljus

Flampunkt, COC, °C

ASTM D92

255

Flytpunkt, °C

ASTM D97

-6

Färg, Saybolt

ASTM D6045

+10

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s

ASTM D445

93

108

Paraffiniskt kol (Cp), %

AM-S 1805

71

Nafteniskt kol (Cn), %

AM-S 1805

29

Aromatiskt kol (Ca), %

AM-S 1805

0

 

Anmärkning 1: Produkterna certifieras när de släpps för att uppfylla de angivna värdena. De aktuella värdena kan avvika inom den etablerade reproducerbarheten för den angivna testmetoden.

Anmärkning 2: För att bestämma efterlevnaden av specifikationen ska observerade eller beräknade värden avrundas till närmaste enhet i den sista signifikanta siffran som används för att uttrycka gränsvärdet i enlighet med ASTM E 29-metoden

(a) I stället för standardtestmetoden kan alternativa testmetoder användas för att certifiera en produktegenskap.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.