MOBIL SHC™ AWARE™ HIDROLİK SERİSİ

ExxonMobil marine , Turkey

Üstün Performanslı Çevre Dostu Hidrolik Yağ
Eco Label LogoEnergy Efficiency logo

Ürün Tanımı

Mobil SHC ™ Aware™ Hidrolik Serisi yağlar, çevre dostu hidrolik yağlara olan talebi karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı, aşınma önleyici hidrolik yağlardır.  Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar ABD Environmental Protection Agency (EPA) tarafından konulan 2013 Vessel General Permit (VGP) ve AB EcoLabel düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır. Biyolojik olarak çözünür ve en az seviyede toksik olan, biyobirikimli olmayan Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar, kaçak ve dökülmelerin olumsuz çevresel sonuçlar doğurabileceği hidrolik uygulamalarda kullanılabilir.

 

Ek olarak, Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar, yoğun çalışan çoğu hidrolik sistemlerin gerektirdiği üstün aşınma önleme ve film kalınlığı özelliklerini sağlamak üzere özel olarak formüle edilmişlerdir.  Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar aynı zamanda ExxonMobil’in standart hidrolik yağları ile karşılaştırıldıklarında hidrolik verimliliği* iyileştirme potansiyeli de taşır.

 

*Hidrolik verimliliği, yalnızca ExxonMobil'in standart hidrolik yağlarıyla karşılaştırıldığı durumda yağ performansı ile ilgilidir. Kullanılan teknoloji kontrollü şartlarda endüstri standartları ve protokoller uygulanan bir Eaton 25VMQ paletli pompada test edildiğinde ExxonMobil’in standart hidrolik yağları ile karşılaştırıldığı durumda %3,6’ya kadar verimlilik artışı sağlar. Enerji konusundaki iyileştirmeler, çalışma şartları ve uygulamaya bağlı olarak değişir.

 

Özellikleri ve Faydaları

Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar aşağıdakilere yardımcı olabilir:

• US Vessel General Permit gereklilikleri ile uyum sağlamak

• Üstün yük taşıma ve mükemmel aşınma önleme özellikleri ile uzun ekipman ömrü sağlamak

• Mükemmel ısıl ve oksitlenme kararlılığı özellikleri sayesinde bakım duruşlarını azaltmak ve uzun ekipman, yağ ve filtre ömrü sağlamak

• Kayma kararlıklı yüksek viskozite indeksi formülasyonu sayesinde geniş sıcaklık aralığında ekipman korumasını sürdürmek

• Geminin tamir havuzuna alınması ve ana bakım zamanları arasındaki süreyi azami seviyeye çıkartarak işletme ve bakım maliyetlerini düşürmek

• Kaçaklar ve döküntülerden kaynaklanan potansiyel iyileştirme ve temizleme masraflarını azaltmak

 

US EPA 2013 Vessel General Permit ve AB EcoLabel sertifikasyonu ile uyumlu yağ serisi olarak Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar aşağıdakileri sunar:

• Mükemmel sudan ayrışma, kritik uygulamalarda su ayrışmasını kolaylaştırır

• Mükemmel temizlik ve birikinti kontrolü

• Performans için her bakımdan dengeli bir formülasyon, geniş çalışma sıcaklığı aralığında koruma sağlar

 

Özellikleri

Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar

 

Biyoçözünürdür ve toksik değildir

Çevresel zarar potansiyelini düşürür

Kaçaklar ve döküntülerden kaynaklanan potansiyel iyileştirme ve temizleme masraflarını azaltır

Gezegen çevresel programlarının bütünleşik bir parçasıdır

Olağanüstü Yük Taşıma ve Aşınma Önleme özellikleri

Sistem parçalarını aşınma ve çizilmeye karşı korur

Uzun ekipman ömrü sağlar

Yüksek Oksitlenme Kararlılığı

Uzun yağ ömrü

Daha düşük tortu ve çöküntü oluşumu

Daha uzun filtre ömrü

Mükemmel Geniş Sıcaklık Performansı

Yüksek ve düşük ısılarda yüksek seviyede sistem yağlaması sağlar

Sudan olağanüstü ayrışma

Kritik uygulamalarda ve su seviyesinin altındaki uygulamalarda su ayrışmasını kolaylaştırır

 

Kullanım Yerleri

Mobil SHC Aware Hidrolik Serisi yağlar çevresel olarak hassas şartlar altında en uygun performansın sağlanmasına yardımcı olur ve aşağıdaki uygulamalarda kullanımı tavsiye edilir:

• Hidrolik güverte ekipmanları, çevresel olarak hassas alanlarda çalışan denizcilik, ormancılık ekipmanları ve taşınabilir ekipmanlar

• Vinçler, rampalar, kapaklar veya kolayca biyoçözünür olan ve en az seviyede toksik yağların istendiği diğer sistemler

• Hafiften ortaya kadar işletme şartlarında çalışan sirkülasyon sistemleri

• Kaçak veya sızıntı yapan sıvıların tesis atık sistemine karışabileceği endüstriyel hidrolik sistemler

 

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Blue Angel DE-UZ 178

X

X

X

DenisonHF-1

X

X

X

DenisonHF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton E-FDGN-TB002-E

X

X

X

FINCANTIERI HEES Oil for Stabilizer

 

X

X

FINCANTIERI HEES Oil for Thrusters

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USCDA Onaylı Biyo Bazlı Ürün

X

X

X

 

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2016)

X

X

X

JCMAS HKB VG32 (JCMAS P 042:2004)

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 32 Çevresel Olarak Kabul Edilebilir (2015)

X

 

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 46 Çevresel Olarak Kabul Edilebilir (2015)

 

X

 

Swedish Standard 15 54 34 AAV 68 Çevresel Olarak Kabul Edilebilir (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Özellikler ve Şartnameler

Özellik

HYDRAULIC 32

HYDRAULIC 46

HYDRAULIC 68

Sınıf

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

Yoğunluk @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,93

0,923

FZG Sürtünme Testi, Yükten Düşme Aşaması A/8,3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92

282

298

292

Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445

31,1

43,3

71

Akma Noktası, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskozite İndeksi, ASTM D 2270

152

149

144

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu’nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

01-2024

  ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.