HyJet™ V

ExxonMobil aviation , Denmark

Brandhæmmende fosfatester hydraulikolie til fly

Produktbeskrivelse

Mobil HyJet V er en type V brandhæmmende fosfatester-hydraulikolie, der er overlegen i termisk og hydrolytisk stabilitet i forhold til kommercielt tilgængelige type IV-hydraulikolier. Bedre stabilitet betyder, at omfanget af olieforringelse i flysystemer vil være mindre end ved type IV-olier, oliebrugstiden vil være længere, og luftfartsoperatørens vedligeholdelsesomkostninger kan derfor potentielt minimeres.

HyJet V sikrer god flydeevne ved høj og lav temperatur (kinematisk viskositet) og rustbeskyttelse. HyJet V har også vist en forbedring i erosionsbeskyttelse, sammenlignet med type IV-olier.

 

Egenskaber og fordele

Mobil HyJet V tilbyder følgende egenskaber og fordele:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Højere stabilitet sammenlignet med type IV-olier

Længere oliebrugstid

Mindre behov for olieskift på grund af nedbrydning

Reducerede omkostninger til vedligeholdelse af hydrauliske systemer

Opfylder Boeing BMS 3-11 og SAE AS1241 type IV og type V krav

Bedre brandhæmmende egenskaber end hvad kravene i type V stiller

Lav massefylde

Reduceret vægt på hydraulikolie flyet skal løfte

Reduceret brændstofforbrug

Lavere driftsomkostninger

Effektiv rustbeskyttelse

Reduceret risiko for udstyrsnedbrud i tilfælde af større vandforurening

Fremragende viskositetsbalance ved lav og høj temperatur

Præcis hydraulisk systemkontrol og -reaktion, selv under forlænget flyvning/polarflyvninger

Længere levetid på flyets hydrauliske systemudstyr

Mindsket aflejringsdannelse

Længere levetid på flyets hydrauliske systemudstyr

Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Forbedret beskyttelse mod elektrokemisk korrosion (erosion)

Beskyttelse af servoventiler og pumper

Fuldtud kompatibel med alle godkendte type IV og type V fosfatester hydraulikolier

Fleksibilitet for luftfartsoperatøren

 

Anvendelsesområder

Mobil HyJet V er udviklet til brug i fosfatester hydrauliske systemer i fly. Den opfylder kravene i SAE AS1241 og er inkluderet i flyproducenternes lister over kvalificerede produkter, som vist nedenfor. Det er kompatibelt med alle kommercielt tilgængelige type IV og type V fosfatester hydraulikolier anvendt i luftfart.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

AIRBUS, NSA 307110N, Type V

BOEING, BMS 3-11P, Type V, Klasse A og C

BOEING - Long Beach, DMS2014H, Type V

GULFSTREAM, 1159SCH302J, Type V

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Basetal, mgKOH/g, ASTM D974

0,04

Selvantændelsestemperatur, °F, ASTM D2155

>427 (800)

Bulkmodul, isotermisk sekant ved 100 °F/3000 psi, psi, ASTM D6793

210000

Kalcium, ppm, ICPES

4

Klor, ppm, XRF

10

Termisk ekspansionskoefficient, 25° til 100° C, per °C, API MPMS 11,1

>0,00086 (0,00048)

Ledningsevne ved 20° C, MicS/cm, ASTM D2624

0,4

Densitet ved 60º F, lb/USg, ASTM D4052

1,000 (8,35)

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92

186 (366)

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92

174 (346)

Skumtendens, sekvens I, sammenbrudstid, s, ASTM D892

32/18

Skumtendens, sekvens II, sammenbrudstid, s, ASTM D892

23/13

Skumtendens, sekvens III, sammenbrudstid, s, ASTM D892

34/19

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 10 kg, 600 rpm, 1 time, 75º C mm, ASTM D4172 (mod)

0,26

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 4 kg, 600 rpm, 1 time, 75º C mm, ASTM D4172 (mod)

0,21

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, 40 kg, 600 rpm, 1 time, 75º C mm, ASTM D4172 (mod)

0,63

Kinematisk viskositet ved 100° F, mm2/s, ASTM D445

10,6

Kinematisk viskositet ved 127.6° C, mm2/s, ASTM D445

2,6

Kinematisk viskositet ved -15° F, mm2/s, ASTM D445

132

Kinematisk viskositet ved 210° F, mm2/s, ASTM D445

3,6

Kinematisk viskositet ved -65° F, mm2/s, ASTM D445

1350

Kalium, ppm, ICPES/AA

38

Forskydningsstabilitet, % tab af kinematisk viskositet, 40° C, %, ASTM D5621

21

Natrium, ppm, ICPES

1

Specifik vægtfylde ved 25° C/25° C, ASTM D4052

0,997

Specifik varmekapacitet, cal/g-°C, reference

0,42

Svovl, ppm, ICPES/XRF

51

Viskositetsindeks, ASTM D2270

280

Vandindhold, masse%, ASTM D6304

0,09

Flydepunkt, °F, ASTM D97 / ASTM D5950

-80

NAS 1638 Class, HIAC, ISO 11500

7

Varmeledningsevne ved 40° C, Cal / (cm s °C), Reference

33x10^-5 (0,0799)

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.