Mobil SHC Aware™ Gear serien

ExxonMobil marine , Denmark

U.S. Gearolie der overholder kravene i EPA 2013 Vessel General Permit (VGP) i USA

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Aware™ Gear serien er en række højtydende gearolier med anti-slidegenskaber til brug i marine applikationer og som opfylder retningslinjerne i USAs Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP)
for "miljøvenlige smøreolier". De giver fremragende slidbeskyttelse til gear og lejer og beskytter udstyr mod rust og korrosion. De har også enestående oxidationsegenskaber, som hjælper med at forlænge oliets levetid, og tilbyder et bredt driftstemperaturområde og fremragende opstart ved lav temperatur. Mobil SHC Aware Gear serien sikrer fremragende luftudskillelse i forhold til typiske mineralgearolier, hvilket resulterer i færre luftbobler i systemet og beskyttelse mod kavitation. Herudover bidrager deres fremragende kompatibilitet med pakninger til at minimere lækager.

 

Egenskaber og fordele

•  Opfylder kravene fra US EPA 2013 Vessel General Permit for miljøvenlige smøreolier

•  Fremragende belastningskapacitet og slidbeskyttelse, hvilket beskytter systemkomponenter mod micropitting og ridsning og bidrager til lang levetid for udstyret.

•  Forskydningsstabilt, højt viskositetsindeks bidrager til varig komponentbeskyttelse over et bredt temperaturområde.

•  Effektiv modstandsdygtighed overfor olienedbrydning ved høje temperaturer

•  Fremragende modstandsdygtighed over for rust og korrosion og meget god demulgeringsevne

 

Anvendelsesområder

     • CCP og thrustere

     •  Egnet til lukkede gear herunder konstruktioner med cylindriske, skråt fortandede og koniske geardrev

     •  Systemer, hvor let biologisk nedbrydelige og minimalt giftige olier kan være påkrævede

     •  Marine og mobilt udstyr, som anvendes i miljøfølsomme områder

 

Mobil SHC Aware Gear serien har godkendelse fra følgende fabrikanter af thrustere:

 

  Nakashima

  HHI Hyundai

  KTE Nakashima Korea

  KHI

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

68

100

150

SKF Marine Environmental Acceptable Lubricant (EAL) til SIMPLEX stævnrørsbøsninger og tætninger.

X

X

X

Dette produktopfylder eller overstiger følgende industrispecifikationer og myndighedskrav:

68

100

150

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

ISO-L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

68

100

150

Viskositetsklasse

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Akut toksicitet over for alger, EC50, 72 timer, mg/l, OECD 201

>1000

>1000

>1000

Akut toksicitet over for krebsdyr, EC50/48 timer, mg/l, OECD 202

>1000

>1000

>1000

Akut toksicitet over for fisk, LC50/96 timer, mg/l, OECD 203

>1000

>1000

>1000

Luftudskilning, 50° C, ASTM D3427, minutter

12

 

 

Luftudløsning, 50° C, ASTM D3427, minutter

 

21

31

B-10 Oxidationstest, 80 timer, 127° C, stigning i KV ved 100° C, %, M 334

3

4

4

Bioakkumulation, delingskoefficient, Log Pow, OECD 117

<3

<3

<3

Bionedbrydelighed efter 28 dage, %, OECD 301B

 

 

84

Densitet ved 15° C, kg/m3, EN ISO 51757

915,8

921,5

929,4

FE8 D7.5/80-80 Lejeslidtest, mg, DIN 51819-3

34

34

 

FZG micropitting test, belastningsgrad GFT, vurdering, FVA 54

10

10

10

FZG test, sammenbrudsniveau, A/8.3/90, ISO 14635-1

14

14

14

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

273

287

281

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

10,7

13,3

17,8

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-36

-36

-30

Rustbeskyttelse, Procedure B, ASTM D665

 

 

Bestået

Rustbeskyttelse, Procedure B, 24 timer, ASTM D665

 

Bestået

 

Rusttest, syntetisk saltvand, 24 timer ved 60° C, ASTM D665-PROB

Bestået

 

 

Shake-Flask Test, CO2-Evolutionstest (Mod. (Modificeret Sturm Test), %, OECD 301B

84

84

 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

141

137

135

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.