Mobilgard™ 5145

ExxonMobil marine , Denmark

Cylinderolie til Marine Dieselmotorer

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 5145 fra ExxonMobil er en ekstra-højtydende cylinderolie af topkvalitet til marine dieselmotorer. Mobilgard 5145 har bevidst sin enestående ydeevne ved forhøjede tryk og temperaturer i cylinderforinger i moderne totakts-marinemotorer. Med en optimal viskositet på 20 cST. ved 100º C og lav flygtighed sikres fremragende fordeling af smøreolie samt fastholdelse af oliefilm. Mobilgard 5145 har dokumenteret enestående evne til at neutralisere syre, gode renholdelsesegenskaber og fremragende beskyttelse af cylinderring og -foringer i motorer stærkt angrebet af korrosion, som kører kontinuerligt under mange forskellige forhold, herunder langsom fart. Den høje viskositet og lave flygtighed opnås ved brug af en velafbalanceret formulering med meget lidt eller uden bright stock, som kan danne aflejringer som følge af ringe termisk stabilitet.

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber og fordele

• Fremragende modstandsdygtighed mod korrosion i nyere, kraftigere motortyper i alle anvendelser, herunder langsom fart og dermed mindre brændstofforbrug.

• Overlegen termisk og oxidationsstabilitet med mindre dannelse af aflejringer og slam til følge. Renere motorer med mindre slid på komponenter.

• Effektive anti-slid- og anti-rivningsegenskaber med potentielt mindre slid på cylinderring og -foringer til følge.

• Enestående detergent-egenskaber kan give renere stempler og foringer samt bidrage til at forlænge intervaller mellem vedligehold.

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MAN Energy Solutions (tidligere MAN B&W) Kategori II til 2-takts marinemotorer

Winterthur gas- og dieselmotor (tidligere Wartsila & Sulzer) flydende brændstof til generel brug for 2-takts marinemotorer i henhold til producentens seneste driftsretningslinjer

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 50

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

20

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

210

Viskositetsindeks, ASTM D2270

105

Densitet ved 15° C, kg/m3, ASTM D4052

0,976

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-24

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

250

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

145

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

09-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.