Mobilgard™ 540 X

ExxonMobil marine , Denmark

Højtydende Cylinderolie til Marine Dieselmotorer

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 540 X fra ExxonMobil er en højtydende, højkvalitets cylinderolie til marine dieselmotorer, udviklet til effektiv smøring ved anvendelse af alle typer brændstof. Mobilgard 540 X har dokumenteret ydeevne ved forhøjede tryk og temperaturer i cylinderforinger i moderne totakts-marinemotorer, uanset om der anvendes residual fuel oil, destillat eller flydende naturgas (LNG).

Som følge af avanceret formulering og detergent-teknologier sammenholdt med lavt TBN har Mobilgard 540 X dokumenteret evnen til at optimere cylinderolie feed rates og samtidigt effektivt styre syre-neutralisering og mindske aflejringsdannelse i en lang række motortyper under forskellige brændstof-anvendelser.

Mobilgard 540 X har lav flygtighed for at sikre fremragende fordeling af smøreolie og fastholdelse af oliefilm, mens den arbejder med reducerede cylinderolie feed rates.

 

Egenskaber og fordele

Mobilgard 540 X kombinerer brugen af globalt konsistente baseolier af høj kvalitet med en fremragende additivformulering for at sikre mindre dannelse af aflejringer som følge af øgede temperaturer og tryk i forbrændingscylindre, som især er fremherskende i LNG-brændstofdrift. Mobilgard 540 X tilbyder også enestående modstand mod oxidation og syredannelse samt yder slidbeskyttelse, hvilket kan føre til nedsat slid på komponenter.

 

Anvendelsesområder

Mobilgard 540 X er formuleret til at give enestående ydeevne i marine krydshovedmotorer, der kører på en lang række forskellig brændstof, herunder kontinuerlig LNG-anvendelse.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MAN Energy Solutions Copenhagen (tidligere MAN B&W) Kategori I til totakts-marinemotorer

Winterthur gas- og dieselmotor (tidligere Wartsila & Sulzer) DF valideret til 2-takts marinemotorer

Winterthur gas- og dieselmotor (tidligere Wartsila & Sulzer) flydende brændstof til generel brug for totakts-marinemotorer i henhold til producentens seneste retningslinjer

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 50

Densitet ved 15.6° C, kg/m3, ASTM D4052

930,1

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-27

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

40

Viskositetsindeks, ASTM D2270

102

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

232

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

20

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

10-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.