Prowax 302

ExxonMobil specialties , Denmark

Produktbeskrivelse

Prowax 302 er en voksolie med lavt smeltepunkt. Prowax 302 hører hjemme i Prowax-produktlinjen, som består af produkter der stammer fra råolieraffinering. Det er et gennemsigtigt krystallinsk materiale i fast tilstand og en hvid/gullig, klar væske, når det er smeltet. Det udvindes af råolie via en nøje kontrolleret raffineringsproces. Prowax 302 består af en blanding af ligekædet normal paraffin og forgrenede, iso-paraffin-carbonhydrider.

  

ExxonMobils voksprodukter produceres og kontrolleres i henhold til ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

 

Anvendelsesområder

Prowax 302 kan - i henhold til gældende lovgivning* - anvendes til følgende:

 

•  Stearinlys

•  Voks-emulsioner

•  voks-blandinger

 

* Før anvendelse bør gældende love og regler undersøges

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Standardmetode (a)

Min

Max

Smeltepunkt, ° C

ASTM D87

45,0

49,0

Olieindhold, vægt%

ASTM D721

 

5,0

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s

ASTM D445

2,6

3,3

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, ° C

ASTM D92

180

 

Farve, Saybolt

ASTM D6045

+20

 

Note 1: Produkter certificeres ved frigivelse for at opfylde de angivne værdier. Faktiske værdier kan afvige inden for den etablerede reproducerbarhed af den specificerede testmetode.

Note 2: For at bestemme overensstemmelse med specifikationen afrundes observerede eller beregnede værdier til den nærmeste enhed i det sidste signifikante ciffer, der anvendes til at udtrykke grænseværdien i overensstemmelse med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for standard testmetoden kan der anvendes alternative testmetoder til certificering af en produktegenskab.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.