Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Denmark

Produktbeskrivelse

Prowaxx 1475 SW er en højsmeltende råparaffin i Prowaxx-serien af voks fra ExxonMobil. I fast tilstand er det et gennemsigtigt krystallinsk materiale og en gul, klar væske, når det er smeltet. Det er afledt af petroleum via en omhyggeligt styret raffineringsproces og består primært af en blanding af ligekædet normal paraffin og forgrenede isoparaffinkulbrinter.

 

Dette produkt er produceret og kontrolleret i henhold til ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

 

Anvendelsesområder

Prowaxx™ 1475 SW kan bruges til følgende formål i henhold til gældende love og regler i de respektive jurisdiktioner*:

     • Taggranulat, veje, gødning, glasuld og tekstilbehandling

     •  Voks-emulsioner

     •  Voks-blandinger

     •  Overfladebehandling af træ

 

* kontrollér overholdelse af gældende regler.

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Standardmetode (a)

Typisk

Min.

Maks.

ASTM farve ved brug af Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

 

2,0

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s

ASTM D445

 

6,8

8,5

Olieindhold, vægtprocent

ASTM D721

 

 

15,0

Indhold af n-paraffin, rapport i %

ASTM D5442 mod

 

25

 

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

 

232(450)

 

Stivningspunkt, °C (F)

ASTM D938

 

60,0 (140)

67,8 (154)

Bemærkning 1: Produkterne certificeres ved lanceringen til at opfylde de specificerede værdier. De faktiske værdier kan afvige inden for den fastlagte reproducerbarhed for den specificerede testmetode.

Bemærkning 2: Med henblik på at bestemme overensstemmelse med specifikationen skal observerede eller beregnede værdier afrundes til nærmeste enhed i det sidste betydende ciffer, der bruges til at udtrykke grænseværdien i overensstemmelse med ASTM E 29-metoden.

(a) I stedet for standardtestmetoder kan der anvendes alternative testmetoder til certificering af en produktegenskab.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalingerne for dette produkt kan findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.