Prowaxx™ 1663 SW

ExxonMobil specialties , Denmark

Produktbeskrivelse

PROWAXX 1663 SW er en voksolie med højt smeltepunkt. Prowax 1663 SW er en del af Prowax serien, som består af mineralske voksprodukter. Det er et gennemsigtigt krystallinsk materiale i fast tilstand og en gul, klar væske, når det er smeltet. Det er afledt af petroleum via en omhyggeligt styret raffineringsproces og består primært af en blanding af ligekædet normal paraffin og forgrenede isoparaffinkulbrinter.

ExxonMobils voksprodukter er produceret og kontrolleret i henhold til ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

 

Anvendelsesområder

PROWAXX 1663 SW kan anvendes i følgende applikationer i henhold til gældende love og regler*:

 

     •  Overfladebehandling af træ, herunder brænde

     •  Voks-emulsioner

     •  Voks-blandinger

 

* kontrollér overholdelse af gældende regler

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Standardmetode (a)

Min

Max

ASTM farve ved brug af Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

6,0

Stivningspunkt, °C

ASTM D938

68,0(154,4)

81,0(177,8)

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

232(450)

 

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s

ASTM D445

16,0

20,5

Olieindhold, vægt%

ASTM D721

 

5,0

Note 1: Produkter certificeres ved frigivelse for at opfylde de angivne værdier. Faktiske værdier kan afvige inden for den etablerede reproducerbarhed af den specificerede testmetode.

Note 2: For at bestemme overensstemmelse med specifikationen afrundes observerede eller beregnede værdier til den nærmeste enhed i det sidste signifikante ciffer, der anvendes til at udtrykke grænseværdien i overensstemmelse med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for standard testmetoden kan der anvendes alternative testmetoder til certificering af en produktegenskab.

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.