โมบีล วาคูโอลีน™ 1400 ซีรีส์ PDS

Mobil Industrial, Thailand