Mobilgrease™ 28

ExxonMobil aviation , Finland

Synteettinen ilmailurasva

Tuotekuvaus

Mobilgrease 28 on äärimmäisen suorituskykyinen erikoisrasva, jolla on laaja käyttölämpötila-alue ja erinomainen kulumisenestokyky. Rasvassa käytetään polyalfaolefiinipohjaista (PAO) synteettistä perusöljyä ja orgaanista savipaksunninta (ei saippuaa). Se on koostumukseltaan NLGI No. 1 ja No. 2 -rasvojen väliltä. Se tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella. Koska perusöljy ei sisällä vahaa ja sillä on alhainen nestekitka, rasvalla on erinomainen pumpattavuus matalissa lämpötiloissa ja erittäin pieni momentti käynnistyksen ja käytön aikana. Tämä auttaa pienentämään vierintälaakereiden kuormitusalueiden lämpötilaa.

Bentoniittipohjainen paksunnin mahdollistaa Mobigrease 28:n korkean tippumispisteen, noin 300°C, jonka ansiosta rasvalla on erinomainen korkeiden lämpötilojen kestokyky. Mobilgrease 28 ehkäisee vesihuuhtoutumista, tarjoaa ensiluokkaisen kuormankantokyvyn, vähentää kitkavastusta ja ehkäisee liiallista kulumista. Testit ovat osoittaneet Mobilgrease 28:n voitelevan tehokkaasti vierintälaakerit suurilla nopeuksilla ja korkeissa lämpötiloissa. Mobilgrease 28 on myös osoittanut erinomaisen voitelevuuden raskaasti kuormitetuissa liukumekanismeissa, kuten laskusiivekkeiden ruuvinostimissa.

Mobilgrease 28 on ollut jo yli 30 vuoden ajan sotilasilmailun ja siihen liityvien ilmailusovellusten valinta monikäyttörasvaksi kaikkialla maailmassa.

 

Edut ja ominaisuudet

Ilmailurasvoille asetettu erityisvaatimus on korkeiden lämpötilojen kuormituskesto ja samalla erinomaiset käynnistysominaisuudet ja matala vääntömomentti alhaisissa lämpötiloissa. ExxonMobilin tuotannon suunnitteluasiantuntijat ovat tämän yhdistelmän tarpeita varten valinneet Mobilgrease 28 -rasvaan synteettisiä hiilivetyöljyjä niiden alhaisen haihtuvuuden, erinomaisen termisen vakauden ja hapettumiskestävyyden ja ensiluokkaisten matalien lämpötilojen ominaisuuksien vuoksi. Suunnittelijat valitsivat erityisen paksunninteknologian ja ainutlaatuisen lisäaineistuksen, jotka auttavat maksimoimaan synteettisten perusöljyjen etuja. 

Mobilgrease 28 täyttää tärkeimmät sotilas- ja siviili-ilmailun spesifikaatiot ja sillä on käyttäjien keskuudessa maine ensiluokkaisen suorituskykyisenä ja luotettavana voiteluaineena kaikkialla maailmassa.

Mobilgrease 28 tarjoaa seuraavat edut ja mahdolliset hyödyt:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Vahaton synteettinen perusöljy korkealla viskositeetti-indeksillä

Mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen - ensiluokkainen suorituskyky korkeissa ja matalissa lämpötiloissa

Tarjoaa paksumman öljykalvon suojaamaan korkeassa lämpötilassa toimivia kone-elimiä

Alhainen käynnistysvastus erittäin matalissa lämpötiloissa

Ensiluokkainen suoja kulumista ja korroosiota vastaan

Ensiluokkainen suoja laakereille. Auttaa pidentämään laakerin käyttöikää ja vähentää vaihtokustannuksia

Korkeapainesuoja

Auttaa ehkäisemään liiallista kulumista jopa iskukuormituksissa

Korkea terminen vakaus / hapettumiskestävyys

Pitkät voiteluvälit

Vastustaa tehokkaasti vesihuuhtelua

Rasvan ensiluokkainen suorituskyky säilyy hankalissa sääolosuhteissa ja muissa vedelle alttiissa käyttökohteissa

 

Käyttökohteet

Mobilgrease 28 soveltuu alhaisilla ja suurilla nopeuksilla toimivien liuku- ja vierintälaakereiden, urien, kiilojen, ruuvien, kierukkavaihteistojen ja muiden käyttökohteiden voiteluun, kun vaatimuksena on erinomaiset kitkaominaisuudet, vähemmän kulumista ja pienemmät voiteluaineen kitkahäviöt. Suositeltu käyttölämpötila-alue on -54°C - 177°C asianmukaisia voiteluvälejä noudattaen.

Mobilgrease 28 -rasvaa suositellaan käytettäväksi laskeutumispyöräkokoonpanoissa, ohjausjärjestelmissä ja toimilaitteissa, ruuvinostimissa, servolaitteissa, suljetuissa laakereissa, liikkuvissa laakereissa ja helikopterien roottorinlaakereissa sotilas- ja siviili-ilmailussa. Laitevalmistajan hyväksynnän mukaan rasvaa voi käyttää myös laivojen apulaitteiden voitelussa ja kohteissa, joissa suosituksena on poistuneet MIL-G-81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B ja MIL-G-25760A -spesifikaatiot.

Mobilgrease 28 -rasvaa suositellaan myös teollisuuden voitelukohteisiin, mukaan lukien suljetut ja uudelleentäytettävät kuula- ja vierintälaakerit käyttökohteissa, joissa esiintyy äärilämpötiloja, suuria nopeuksia tai vesihuuhtelua. Tyypillisiä teollisuuden käyttökohteita ovat kuljetinlaakerit, lähellä 177°C lämpötilaa toimivat pienet vaihtovirtageneraattoreiden laakerit, suurinopeuksiset pienet kuulalaakerit ja laakerit käyttökohteissa, joissa edestakainen liike ja värinä aiheuttavat ongelmia.

Mobilgrease 28 on saanut U.S. Military -luokituksen MIL-PRF-81322, yleiskäyttö- ja ilmailuluokituksen sekä DOD-G-24508A (Navy) -spesifikaation aluksella sijaitseville apulaitteille. Se on U.S. Military Symbol WTR ja NATO Code Number G-395 -rasva.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

NATO G-395

MIL-PRF-81322G

MIL-PRF-24508B

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokka

NLGI 1.5

Perusöljyn viskositeetti, @ 100°C, mm²/s, AMS 1700

5,7

Perusöljyn viskositeetti, @ 40°C, mm²/s, AMS 1697

29,3

Happipommi, paineenalennus, 100 h, kPa, ASTM D942

LÄPÄISEE

Väri, visuaalinen

Tummanpunainen

Kupariliuskan korroosio, 24 h, 100°C, luokitus, ASTM D4048

1B

Lika, hiukkaslukumäärä 25µ - 74µ, FTM 3005

Läpäisee

Lika, hiukkaslukumäärä ≥75µ, FTM 3005

0

Tippumispiste, °C, ASTM D2265

307

Haihtumishäviö, 22 h, 177°C, paino-%, ASTM D2595

6

Falex-koe, rengaskulumisjälki, 35k sykliä, 90° kulma, alumiini-/pronssi, mm, ASTM D3704

LÄPÄISEE

Neljän kuulan koe, kulumisjälki, mm, ASTMD 2266

0,6

Kuormituskapasiteetti, kuorma-kulumisindeksi, kgf, ASTM D2596

40

Vääntömomentti matalissa lämpötiloissa, ajo, -54°C, 60 min, Nm, ASTM D1478

0,05

Vääntömomentti matalissa lämpötiloissa, käynnistys, -54°C, Nm, ASTM D1478

0,43

Voiteluaineen käyttöikä @ 177°C, h, ASTM D3336

LÄPÄISEE

NBR-L, AMS 3217/2 Compat, 70°C 158 h, tilavuus-%, FTM 3603

6

Öljyn erottuminen, 30 h @ 177°C, paino-%, ASTM D6184

3,5

Hapettumiskestävyys, paineenalennus, 500 h, kPa, ASTM D942

LÄPÄISEE

Tunkeuma, vatkattu 100000X, 1/16" reikiä, 0,1 mm, FTM 313

303

Tunkeuma, vatkattu, 60X, 0.1 mm, ASTM D217

293

Ruostesuoja, 48 h @ 51,67°C, luokitus, ASTM D1743

LÄPÄISEE

Koostumus, visuaalinen

Sileä, voimainen

Paksunnin, paino-%, AMS 1698

Bentoniittisavi

Vesihuuhtoutuminen, häviö @ 41°C, paino-%, ASTM D1264(mod)

1

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.