Mobilgard™ 410 NC

ExxonMobil marine , Finland

Laivamoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobilgard 410 NC (ei klooria) -moottoriöljy on sinkitön ja klooriton voiteluaine, joka on valmistettu Progress Railin(EMD) ja General Electricin (GE) hyväksymällä lisäaineteknologialla täyttämään EMD:n valmistamien raskaasti kuormitettujen dieselmoottoreiden vaatimukset joita käytetään merenkulun sovelluksissa.

 

Öljyn emäsvaranto mahdollistaa ensiluokkaisen korroosionestokyvyn käytettäessä rikkipitoisia (enintään 0,05 painoprosenttia) polttoaineita, silloinkin kun siinä esiintyy terästä, kuparia, hopeaa ja pronssia. Sen ensiluokkainen voitelevuus ja korkea viskositeetti-indeksi auttavat öljynkulutuksen pienentämisessä. Öljy on optimoitu vähärikkistä ja ultravähärikkistä polttoainetta varten ja sitä voi käyttää LNG-polttoainetta ja biopolttoainetta käyttävissä moottoreissa ja Tier IV -moottoreissa.

 

Edut ja ominaisuudet

ExxonMobil on valmistanut Mobilgard 410 NC -öljyn vastaamaan Tier IV -moottoreiden suorituskykyvaatimuksia.

 

Suunniteltu ehkäisemään sakan- ja karstanmuodostusta ja samalla pidentämään jaksoittain toimivien laivamoottoreiden öljynvaihtovälejä ja mahdollistamaan moottoreiden ongelmattoman toiminnan.  Edistyneet puhtaanapito-ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan noen poiston ja moottoreiden erinomaisen puhtauden ja voiteluöljyn vähäisemmän kulutuksen.

 

Valmistettu parantamaan kulumisen estoa ja kuormankantokyky. Auttaa suojaamaan kriittisiä kulutuspintoja ja pidentää moottorin käyttöikää. Optimoitu emäsluku ja tuhkapitoisuus käytettäväksi vähärikkisen ja ultravähärikkisen dieselpolttoaineen kanssa. Sopii käytettäväksi bio- ja LNG-polttoaineiden kanssa.

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys.

Pidentää öljynvaihtovälejä.

Erinomainen emäsvaranto ja -säilyvyys.

Ehkäisee polttoaineen/palamisen aiheuttamaa korroosiota ja sakan kertymistä.

Tehokas kulumissuoja.

Vähentää kulumista ja pidentää moottorin käyttöikää.

Edistynyt puhtaanapito teknologia

Voiteluöljyn kulutus vähenee.

 

Käyttökohteet

• EMD/GE:n valmistamat raskaasti kuormitetut dieselmoottorit merenkulun käyttökohteissa.

• Suuritehoisimmat tai korkean tehollisen keskipaineen omaavat laivadieselmoottorit, joissa käytetään rikkipitoisia, tislattuja polttonesteitä (enintään 0,05 painoprosenttia).

• Dieselmoottorivalmistajat, kuten Alco, Detroit Diesel ja Fairbanks Morse

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

LMOA Gen 7 - Fundamental Approval (letter on file)

Progress Rail Worthy of Field Test (recognition letter on file)

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 40

Leimahduspiste, °C ASTM D92

266

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

1,1

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

104

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-24

Zinc, mg/kg, ASTM D5185

<0,5

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,897

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

15,2

Emäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

11

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

148

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

11-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.