Mobilgard 5100

ExxonMobil marine , Finland

Laivadieselmoottoreiden sylinteriöljy

Tuotekuvaus

/s lämpötilan ollessa 100°C ja alhainen haihtuvuus varmistavat erinomaisen voitelevuuden ja öljykalvon pysyvyyden.2ExxonMobilin Mobilgard™ 5100 on korkealaatuinen, suorituskykyinen laivadieselmoottoreiden sylinteriöljy. Mobilgard 5100 -öljyn suorituskyky on osoitettu nykyaikaisten merenkulun kaksitahtimoottoreiden korkeissa sytytyspainehuipuissa ja sylinterinseinämien lämpötiloissa. Tasapainotetun koostumuksen ja korkean emäsluvun (BN) takaaman erinomaisen kokonaissuorituskyvyn ansiosta Mobilgard 5100 on osoittautunut optimaaliseksi sylinteriöljyn syöttönopeuden säätelyssä ja samalla vähentävän syövyttävissä oloissa toimivien moottoreiden korroosiokulumista. Sen optimaalinen viskositeetti yli 20 mm

 

Edut ja ominaisuudet

  • Korroosiosuoja uudemmissa ja vaativammissa moottoreissa kaikissa käytöissä, mm. alhaisemmissa käyttönopeuksissa.
  • Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys voi vähentää karstan ja sakan muodostumista.
  • Erinomainen puhtaanapitokyky voi parantaa moottorin osien puhtautta.
  •  

    Tasapainotettu koostumus ja alhainen haihtuvuus voivat alentaa syöttönopeuksia ja vähentää sylinteriöljyn lisäystarvetta.

Käyttökohteet

  •  

    Merenkulun kaksitahtiset ristikappalemoottorit

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

Japan Engine Corporation (Heritage MHI) 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

Winterthur Gas and Diesel Engine (Heritage Wartsila ja Sulzer) 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

SAE-luokka

50

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

253

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

20

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

233

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-24

Ominaispaino, 15°C/15°C, ASTM D4052

0,957

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

100

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

95

 

Käyttöturvallisuus

http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.