Mobilgard™ 540

ExxonMobil marine , Finland

Laivadieselmoottoreiden sylinteriöljy

Tuotekuvaus

ExxonMobilin Mobilgard ™ 540 on korkealaatuinen merenkulun sylinteriöljy dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi hitaasti käyvissä ristikappalemoottoreissa, joissa käytettyjen polttonesteiden rikkipitoisuus on 0,50 % ja soveltuu käyttökohteisiin, joissa käytetään erittäin vähärikkistä (<0.10%S) polttoainetta koneenrakentajan (OEM) vaatimuksen mukaan. Mobilgard 540 -öljy on suunniteltu maksimoimaan kokonaissuorituskyky tasapainotetun koostumuksen avulla, ja sen emäsluku 40mg/KOH/g neutraloi happojen muodostumista riittävästi ja samalla pitää moottorin puhtaana minimoiden huoltotarpeen. Moottorin osia suojaavan optimaalisen voitelevuuden ja öljykalvon pysyvyyden varmistamiseksi Mobilgard 540 -öljyllä on optimaalinen 20 mm²/s viskositeetti 100 °C lämpötilassa.

 

Edut ja ominaisuudet

• Ehkäisee karstoittumista ja kulumisen aiheuttamia moottoriongelmia, joita ilmenee käytettäessä rikkipitoisuudeltaan 0,50% polttoaineita.

• Tasapainotettu koostumus mahdollistaa erinomaiset happojen neutraloimisominaisuudet, joka puhtaammissa moottoreissa voi hidastaa koneenosien kulumista

• Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys moottorin suorituskyvyn varmistamiseksi lukuisissa eri käyttöolosuhteissa

 

Käyttökohteet

• Merenkulun kaksitahtiset ristikappalemoottorit

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategoria I 2-tahti merimoottoreille

Winterthur Gas ja Diesel Engine (Heritage Wartsila & Sulzer) yleiskäyttöiset polttonesteet merenkulun 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

Winterthur Gas ja Diesel Engine (Heritage Wartsila & Sulzer) maakaasu yleiskäyttö merenkulun 2-tahtimoottoreille

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Japan Engine Corporation (Heritage MHI) 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 50

Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,919

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

248

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-21

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

216

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

20

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

98

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

40

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.