MOBILGARD 540 X

ExxonMobil marine , Finland

Erittäin suorituskykyinen laivadieselmoottoreiden sylinteriöljy

Tuotekuvaus

ExxonMobilin Mobilgard™ 540 X on korkealaatuinen, erittäin suorituskykyinen merenkulun dieselmoottoreiden sylinteriöljy, joka on suunniteltu tehokkaaseen voiteluun erilaisilla  polttoaineilla. Mobilgard 540 X -öljyn suorituskyky on todistettu nykyaikaisten merenkulun kaksitahtimoottoreiden korkeissa huippusytytyspaineissa ja sylinterinseinämien lämpötiloissa käytettäessä erityyppisiä polttoöljyjä ja nesteytettyä maakaasua.

Edistyneen koostumuksen ja puhdistusteknologioiden käytöllä yhdessä alhaisen emäsluvun (BN) kanssa Mobilgard 540 X -voiteluöljyllä on tasapainotetut ominaisuudet optimoida sylinteriöljyn syöttömäärät ja samalla neutraloida tehokkaasti happoja ja ehkäistä karstanmuodostusta lukuisissa moottorityypeissä eri polttoaineilla.

Mobilgard 540 X -voiteluöljyllä on alhainen haihtuvuus, mikä takaa ensiluokkaisen voitelevuuden pienemmillä sylinteriöljyn syöttömäärillä.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgard 540 X -voiteluöljyssä käytettyjen korkealuokkaisten, globaalisti tasalaatuisten perusöljyjen ja ensiluokkaisen lisäaineistuksen ansiosta se tarjoaa erinomaisen karstanmuodostuksen eston sylintereiden korkeissa lämpötiloissa ja paineissa, joita esiintyy erityisesti LNG-polttoainetta käyttävissä moottoreissa. Mobilgard 540 X tarjoaa myös ensiluokkaisen hapettumiskestävyyden, happojen neutraloimisen ja kulumissuojan, mikä voi vähentää komponenttien kulumista.

 

Käyttökohteet

ExxonMobilin Mobilgard 540X on suunniteltu antamaan erinomainen suorituskyky laivojen ristikappalemoottoreissa, joissa käytetään useita eri polttoaineita, mukaan lukien jatkuva nesteytetyn maakaasun käyttö.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategoria I 2-tahtisille merimoottoreille

Winterthur Gas ja Diesel Engine (Heritage Wartsila & Sulzer) DF validoitu merenkulun 2-tahtimoottoreille

Winterthur Gas ja Diesel Engine (Heritage Wartsila & Sulzer) yleiskäyttöiset polttonesteet merenkulun 2-tahtimoottorit valmistajan uusimpien käyttösuositusten mukaisesti

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 50

Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

930,1

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-27

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

268

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

40

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

102

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

232

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

20

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2022

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.