Mobilgard™ HSD+ 15W-40

ExxonMobil marine , Finland

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 on edistynyt, korkean suorituskyvyn moniasteöljy laivojen dieselmoottoreihin. Öljy auttaa pidentämään moottorin käyttöikää ja soveltuu käyttöön nopeissa raskaasti kuormitetuissa dieselmoottoreissa.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 täyttää tai ylittää monet alkuperäisen laitevalmistajan (OEM) vaatimukset ja tarjoaa korkean suorituskyvyn.

 

Täysin taaksepäin yhteensopivana Mobilgard™ HSD+ 15W-40 antaa poikkeuksellisen suorituskyvyn raskaan käytön moottoreihin. Näin ollen nämä öljyt täyttävät tai ylittävät API CK-4 -vaatimukset sekä keskeiset laitevalmistajavaatimukset.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 räätälöity koostumus antaa ensiluokkaisen kulumiseneston ja moottorin suojan, pidemmät öljynvaihtovälit, ensiluokkaisten korkeiden lämpötilojen suorituskyvyn ja moottorin puhtaanapidon. Tiiviissä yhteistyössä suurten laitevalmistajien kanssa kehitettyä Mobilgard™ HSD+ 15W-40 -öljyä suositellaan käytettäväksi useissa raskaan kaluston käyttökohteissa ja ankarissa merenkulun käyttökohteissa. Tämä öljy tarjoaa ensiluokkaisen suojan erittäin vaativille dieselmoottoreille, kuten mm. Caterpillar, Cummins, Detroit, Mercedes Benz, MAN, Volvo ja monet muut.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 on kehitetty optimoidun perusöljyteknologian avulla, ja se sisältää voimakkaasti vetykäsiteltyjä perusöljyjä ja räätälöidyn lisäainejärjestelmän, joka tarjoaa pidennetyn suorituskyvyn jopa 50 % OEM:n suosittelemia öljynvaihtovälejä (ODI)* pidemmälle. Tämä patentoitu koostumus tarjoaa erinomaisen kulumissuojan, erinomaisen hapettumiskestävyyden ja erinomaisen TBN:n säilyvyyden. Mobilgard™ HSD+ 15W-40 tarjoaa myös erinomaisen kestävyyden öljynkulutusta, hapettumista, syövyttävää ja hankaavaa kulumista sekä korkean lämpötilan kerrostumia vastaan.

 

* Tulokset voivat vaihdella aluksen/moottorin olosuhteiden, kuormituksen ja käyttöympäristön mukaan. Varmista laitevalmistajalta tai ExxonMobililta ennen pidennettyjen öljynvaihtovälien käyttöä.

 

Tärkeimmät edut ovat:

 

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Täyttää tärkeimpien moottorivalmistajien korkeat laatuvaatimukset

Yksi moottoriöljy sekakalustoille

Ensiluokkainen hapettumiskestävyys

Mahdollisuus pidempiin öljynvaihtoväleihin. Pienempi sakanmuodostus matalissa lämpötiloissa ja lakanmuodostus korkeissa lämpötiloissa

Erinomainen nokeentumisesto ja viskositeetin hallinta

Moottorin parempi hyötysuhde, pidempi käyttöikä ja öljyn kestoikä

Erinomainen öljynkulutuksen hallinta

Vähentää öljykustannuksia vähäisemmän lisäysöljytarpeen ansiosta

Ensiluokkainen emäsvaranto

Korroosiosuoja ja pidemmät öljynvaihtovälit sekä uusille, että vanhemmille moottoreille, joissa käytetään enintään 500 ppm rikkipitoisuuden dieselpolttoainetta.

Syöpymisen ja kulumisen estokyky

Pidentää tärkeiden kulutuspintojen käyttöikää.

Yhteensopiva moottorin eri osien kanssa

Pitkä tiivisteiden kestoikä

Alhainen tuhkapitoisuus täyttää API CK-4 -vaatimukset

Pitkä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien käyttöikä (DPF, DOC ja SCR)

 

Käyttökohteet

• Suositellaan käytettäväksi uusimmissa raskaan käytön dieselmoottoreissa, myös jälkikäsittelyjärjestelmillä ja EGR:llä varustetuissa moottoreissa.

• Tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisten nopeiden dieselmoottoreiden vaativimmissa käyttökohteissa

• Suositellaan dieselmoottoreille käyttökohteisiin, joissa käytetään vanhempaa ja vapaasti hengittävää kalustoa.

• Amerikkalaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten valmistajien dieselkalusto.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

VOLVO VDS-4.5

ZF TE-ML 04C

DQC II-18 LA

 

Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:

MAN M 3275-1

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

API CK-4

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

Caterpillar ECF-3

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

 

Luokitus

SAE 15W-40

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

109

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

14,1

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

130

Tiheys @ 15 °C, kg/ml, ASTM D1298

0,875

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-33

Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92

225

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874

0,9

Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896

9,8

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.