Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Finland

Tuotekuvaus

Prowaxx 1475 SW on ExxonMobilin Prowaxx-vahasarjan korkealuokkainen sulatettava puristettu parafiinivaha [SW]. Kiinteässä muodossa se on läpikuultava, kiteinen aine ja sulana keltainen kirkas neste. Se on valmistettu öljystä huolellisesti valvotussa jalostusprosessissa ja koostuu etupäässä suoraketjuisesta normaaliparafiinista ja haarautuneista isoparafiinihiilivedyistä.

 

Tuotteen valmistuksessa ja laadunvalvonnassa noudatetaan ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 tai vastaavan standardin vaatimuksia

 

Käyttökohteet

Prowaxx™ 1475 SW -vahaa voi käyttää seuraaviin sovelluksiin kulloisenkin lainkäyttöalueen sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti*:

     •  Pölynsidontaan, kohde kattohuopasirote, tiet, lannoitteet, lasivilla ja tekstiilinkäsittely

     •  Vahaemulsiot

     •  Vahasekoitukset

     •  Puun ja kuitulevyn pohjustukseen

 

* Käyttäjän on tarkistettava sovellettavien määräysten mukainen vaatimustenmukaisuus.

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Vakiomenetelmä

Min

Max

ASTM väri, automaattinen tristimulus

ASTM D6045

 

2,0

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm2/s

ASTM D445

6,8

8,5

Öljypitoisuus, paino-%

ASTM D721

 

15,0

n-parafiinipitoisuus, ilmoitettu %:ina

ASTM D5442 mod

25

 

Leimahduspiste, COC, °C (F)

ASTM D92

232(450)

 

Jähmettymispiste, °C (F)

ASTM D938

60.0(140)

67.8(154)

Huomautus 1: Tuotteet on sertifioitu markkinoille tuonnin yhteydessä vastaamaan määrityksiä. Todelliset arvot voivat vaihdella määritetyn testimenetelmän hyväksytyn toistettavuuden sisällä.

Huomautus 2: Luokitusvaatimustenmukaisuuden todentamisessa havaitut tai lasketut arvot pyöristetään lähimpään yksikköön raja-arvoa ilmaisevassa arvossa ASTM E 29 -menetelmän mukaisesti

(a) Tuotteen ominaisuuksien sertifiointiin voidaan käyttää muita testimenetelmiä vakiotestimenetelmän asemesta.

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2024

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Keilasatama 5)
02151 Espoo - FINLAND

http://www.exxonmobil.com

Koska tuotteita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, voidaan tässä esitettyjä tietoja muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tyypilliset ominaisuudet voivat vaihdella hieman. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavissa.