Mobil Jet™ Oil CI

ExxonMobil aviation , Norway

Avansert helsyntetisk turbinolje

Produktbeskrivelse

Mobil Jet™ Oil CI er et høytytende smøremiddel for gassturbiner på fly. Smøremiddelet er basert på den dokumenterte Mobil Jet Oil II-teknologien som nå inkluderer ekstra tilsetningsstoffer for å gi bedre beskyttelse mot rust og korrosjon i krevende driftsmiljøer.  Den oppfyller CI-klassifiseringen i MIL-PRF-23699-spesifikasjonen, og er godkjent for militær og kommersiell bruk som krever dette ytelsesnivået.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Jet Oil II er utviklet for å oppfylle de strenge kravene som stilles av gassturbiner på fly, som drives under ulike krevende driftsforhold, inkludert saltvannsbaserte, korrosive miljøer.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å redusere dannelsen av karbon- og slamavleiringer

Opprettholder motorens effektivitet og forlenger motorens levetid

Utmerket korrosjonsbeskyttelse

Beskytter mot rust og korrosjon

Gir lengre levetid på gir og lager

Bevarer viskositeten og filmstyrken over bredt temperaturområde

Sørger for effektiv smøring ved høye driftstemperaturer

Kjemisk stabil

Bidrar til å redusere fordampningstap og oljeforbruk

Lavt flytepunkt

Gir enklere oppstart under forhold med lave omgivelsestemperaturer

 

Bruksområder

Mobil Jet Oil CI anbefales for gassturbinmotorer på fly med turbojet, turbofanmotor, turbopropmotor og gassturbinmotor (helikopter) i kommersiell og militær tjeneste. Oljen anbefales også for gassturbinmotorer på fly som brukes innen industrien eller på skip hvor det kreves ytterligere beskyttelse mot saltvannskorrosjon. Mobil Jet Oil CI er godkjent iht. CI-klassifiseringen i den amerikanske militærspesifikasjonen  MIL-PRF-23699. Den er også kompatibel med andre syntetiske smøremidler for gassturbiner som oppfyller MIL-PRF-23699. Vi fraråder imidlertid å blande oljen med andre produkter fordi blandingen vil resultere i noe reduksjon av ytelsesegenskapene til Mobil Jet Oil CI. Mobil Jet Oil CI er kompatibel med alle metaller som brukes i konstruksjonen av gassturbiner, som bl.a. F-gummi (Viton A), H-gummi (Buna N) og silikonbaserte forseglingsmaterialer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MIL (US) MIL-PRF-23699-CI

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Farge, ASTM D1500

3,5

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

0

Endring i kinematisk viskositet, 72 t ved -40 C, %, ASTM D2532

1

Vann, ppm, ASTM E1064

70

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

5

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

25

Kinematisk viskositet ved -40 °C, mm2/s, ASTM D445

10690

Totalt syretall, mgKOH/g, ARP 5088

0,27

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

270

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-63

Avdampningstap, 6,5 timer, 204 C, wt%, ASTM D972 (mod)

4,1

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

Fosfor, mg/kg, ASTM D5185

2740

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2021

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.