Mobilgrease™ 28

ExxonMobil aviation , Norway

Syntetisk smørefett for fly

Produktbeskrivelse

Mobilgrease 28 er et slitasjehemmende smørefett med overlegen ytelse som kan brukes i et bredt temperaturområde. Fettet er designet for å kombinere de unike egenskapene til en polyalfaolefinbasert, syntetisk baseolje med et organoleirebasert (såpefri) fortykker. Konsistensen ligger mellom NLGI No. 1 og 2.  Fettet sikrer utmerket ytelse over et bredt temperaturområde. Det at den syntetiske baseoljen er voksfri kombinert med den lave viskositetsindeksen sørger for veldig god pumpbarhet ved lave temperaturer, meget lavt dreiemoment ved start og drift, og kan bidra til å redusere driftstemperaturer i belastningssonen til rullelagre.

Leirefortykkeren gir Mobilgrease 28 et høyt dråpepunkt på ca. 300 ºC og utmerket stabilitet ved høye temperaturer. Fettet motstår vannvask, har fremragende belastbarhet, reduserer friksjonsmotstand og hindrer overdreven slitasje.   Tester har vist at Mobilgrease 28 gir effektiv smøring av rullelagre ved høye hastigheter og høy temperatur. Fettet har også vist utmerket evne til å smøre tungt belastede glidende mekanismer, som for eksempel flapsskruer på fly.

I mer enn 30 år har Mobilgrease 28 vært det mest populære universalfettet til militært bruk og liknende innen luftfartsbransjen over hele verden.

 

Egenskaper og fordeler

Et særlig krav til fett som skal brukes innen luftfart er evnen til å motstå høye temperaturer og samtidig ha et utmerket start- og driftsmoment ved lave temperaturer. For å møte denne kombinasjonen av ulike krav har forskerne hos ExxonMobil valgt egenutviklede syntetiske baseoljer til Mobilgrease 28 på grunn av deres utmerkede oksidasjons- og varmebestandighet, samt utmerkede egenskaper ved lave temperaturer. Forskerne valgte en spesiell fortykkerkjemi og en egenutviklet tilsetningskombinasjon for å maksimere fordelene til syntetiske baseoljer. 

Mobilgrease 28 møter kravene til de viktigste spesifikasjonene for militær og kommersiell luftfart, og har bygget opp et utmerket rykte blant brukere over hele verden for ytelse og pålitelighet.

Mobilgrease 28 har følgende fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Voksfri baseolje med høy viskositetsindeks (VI)

Muliggjør et bredt brukstemperaturområde – utmerket ytelse ved høye og lave temperaturer

Gir tykkere oljefilm som beskytter utstyrskomponenter mot slitasje ved høye temperaturer

Gir liten motstand under oppstart ved meget lave temperaturer

Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon

Utmerket beskyttelse av lagre, lengre lagerlevetid og reduserte kostnader til utskiftning

Høytrykksegenskaper

Forhindrer unødig slitasje, selv ved sjokkbelastning

Høy termisk og oksidasjonsstabilitet

Lange ettersmøringsintervaller

Høy motstandsevne mot vannvask

Opprettholder utmerket ytelse i dårlig vær og ved andre forhold med høy fuktighet

 

Bruksområder

Mobilgrease 28 er laget for å smøre glidelagre og rullelagre ved både høye og lave hastigheter, samt spliner, snekkegir og andre mekanismer hvor det kreves liten friksjon og lav slitasje. Anbefalt brukstemperaturområde er fra -54 °C til 177 °C med avpassede ettersmøringsintervaller.

Mobilgrease 28 anbefales til understell, kontrollsystemer og akuatorer, flapsskruer, servomekanismer, motorer med forseglede lagre, oscillerende lagre, og til rotorlagre på militære og sivile helikoptre. Avhengig av godkjennelse fra produsentene kan fettet også brukes til skipsutstyr, eller der det er foreskrevet en av de tidligere spesifikasjonene MIL-G-81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B, eller MILG- 25760A.

Mobilgrease 28 anbefales også til industribruk, inklusive  forseglede og smørefrie kule- og rullelagre, når ekstreme temperaturer, høye hastigheter eller vannvask er avgjørende faktorer. Typisk industribruk inkluderer transportbåndlagre, små lagre i vekselstrømdynamoer med driftstemperaturer på opptil 177 °C, høyhastighets miniatyrkulelagre og lagre hvor oscillering og vibrasjoner skaper problemer.

Mobilgrease 28 oppfyller kravene til amerikanske militæret under spesifikasjonen MIL-PRF-81322, universalfett for luftfartøy og spesifikasjonen DOD-G-24508A (marinen) for bruk i hjelpeutstyr på skipsdekk. Det har  det amerikanske militærets WTR-symbol og NATO-symbolet G-395.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

NATO G-395

MIL-PRF-81322G

MIL-PRF-24508B
 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

NLGI 1.5

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 100 °C, mm2/s, AMS 1700

5,7

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697

29,3

Bombeoksidasjon, trykkfall etter 100 timer, kPa, ASTM D942

PASS

Farge, visuell

Mørkerød

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048

1B

Smuss, antall partikler 25 u til 74 u, FTM 3005

PASS

Smuss, antall partikler 75 u eller større, FTM 3005

0

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

307

Avdampningstap, 22 timer ved 177 ºC, wt%, ASTM D2595

6

Falex-Block-on-Ring oscillerende friksjon og slitasje, 35 000 sykluser, 90º vinkel, aluminiums-/bronsekloss, mm, ASTM D3704

PASS

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,6

Bæreevne, slitasjebelastningsindeks, kgf, ASTM D2596

0,40

Dreiemoment ved lav temperatur, under drift ved -54 ºC, 60 minutter, Nm, ASTM D1478

0,05

Dreiemoment ved lav temperatur, oppstart ved -54 ºC, Nm, ASTM D1478

0,43

Smørevirkningstid ved 177 °C, timer, ASTM D 3336

PASS

NBR-L, AMS 3217/2 kompat, 70 °C, 158 timer, vol%, FTM 3603

6

Oljeseparasjon, 30 timer ved 177 °C, wt%, ASTM D6184

3,5

Oksidasjonsstabilitet, trykkfall, 500 timer, kPa, ASTM D 942

PASS

Penetrasjon bearbeidet x 100 000, 1/16" hull, 0,1 mm, FTM 313

303

Penetrasjon, bearbeidet, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

293

Rustbeskyttelse, 48 timer ved 125 °F, klassifisering, ASTM D1743

PASS

Tekstur, visuell

Glatt, smøraktig

Fortykker, wt%, AMS 1698

Leire

Vannvask, tap ved 41 ºC, wt%, ASTM D1264 (mod)

1

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

05-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.