Mobilgrease™ 33

ExxonMobil aviation , Norway

Syntetisk smørefett for fly

Produktbeskrivelse

Mobilgrease 33 er et høytytende litiumkompleksfett beregnet på generell bruk i fly. Konsistensen ligger mellom NLGI-klassene 1 og 2. Mobilgrease 33 bruker en 100 % polyalfaolefinbasert baseolje og førsteklasses tilsetningsstoffer som sikrer enestående smøreytelse over et bredt temperaturområde og ulike driftsforhold.

 

Egenskaper og fordeler

Det litiumkompleksbaserte fortykkersystemet gir utmerket strukturell stabilitet og vannvaskbestandighet. Polyalfaolefinbasert baseolje brukes i Mobilgrease 33 på grunn av stoffets eksepsjonelle termiske/oksidative motstandspotensial, lave flyktighet og suverene egenskaper ved lav temperatur, uten den mulige sårbarheten til esterbaserte baseoljer i form av nedbrytning ved kontakt med vann. Den syntetiske polyalfaolefinbaserte baseoljen gir utmerket mobilitet/pumpbarhet ved lave temperaturer og svært lave verdier ved oppstart og driftsmoment. I tillegg gir det toppmoderne tilsetningssystemet i Mobilgrease 33 overlegen rust- og slitasjebeskyttelse og belastbarhet sammenlignet med smørefett som oppfyller minimumskravene i MIL-PRF-23827-spesifikasjonen.

 

Mobilgrease 33 med sine unike egenskaper byr på følgende fordeler og potensiell nytte:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Polyalfaolefinbasert baseolje med høy viskositetsindeks

Bredt brukstemperaturområde – utmerket ytelse ved høye og lave temperaturer

Utmerket smørefilmbeskyttelse ved høye temperaturer

God lagringsstabilitet

Fettstrukturens integritet opprettholdes – lav oljeutskilling

Veldig god varme- og oksidasjonsbestandighet

Lang levetid for fett og smurt del

Lav flyktighet

Lite sårbarhet for betydelig baseoljetap som følge av fordampning under bruk

Nedbrytningsbestandig i kontakt med vann (hydrolyse)

Ingen risiko for korrosjon forårsaket av nedbrytningsprodukter fra sure baseoljer

Utmerket beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon

Utmerket lager- og komponentbeskyttelse

Høytrykksegenskaper

Forhindrer unødig slitasje, selv ved sjokkbelastning

Høy vannvaskbestandighet

Utmerket ytelse i dårlig vær og under andre forhold med høy fuktighet

 

Bruksområder

Mobilgrease 33 er et ekte flerbruksfett beregnet på bruk i høyt belastede kulelagre, tannhjul og aktuatorer samt instrumenter, høyhastighetslagre (ikke anbefalt for hjullager) og generell smøring av flyskrog, ved driftstemperaturer fra –73 ºC til 121 ºC (-100 ºF til 250 ºF). Det kan brukes på alle bruksområder hvor flyprodusenten angir US Military Specification MIL-PRF-23827, Type I (fett, fly og instrumenter, gir og aktuatorskrue, fett fortykket med metallsåpe), Boeing BMS 3-33B (fett, fly, universalbruk) og Airbus AIMS09-06-002/SAE AMS3052 (fell, universalbruk, flyskrog, lavt temperaturområde, litiumfortykket).  Mobilgrease 33 er oppført på listen over godkjente produkter for Airbus, Boeing og det amerikanske militæret for disse spesifikasjonene. NATOs kodenummer for Mobilgrease 33 er G-354.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

AIRBUS AIMS 09-06-002

BOEING BMS 3-33C Type 1

MIL-PRF-23827C

NATO G-354

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

SAE AMS3052

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

NLGI 1.5

Al/Ni bronseetsende, 24 t, 100 C, klassifisering, SAE AMS3058 3.2.7.b

PASS

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 100 C, mm2/s, AMS 1700

3,2

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 C, mm2/s, AMS 1697

12,5

Boeing Dynamic Bearing Life, sykluser, BMS 3-33

PASS

Bombeoksidasjon, trykkfall etter 100 timer, kPa, ASTM D942

11

Farge, visuell

Blågrønn

Kobberkorrosjon, 24 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D4048

1B

Smuss, antall partikler 25 u til 74 u, FTM 3005

0

Smuss, antall partikler 75 u eller større, FTM 3005

0

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265

255

EMCOR rust, 3 % NaCl, IP 220

0,0

Avdampningstap, 22 timer ved 177 C, wt%, ASTM D2595

1

Avdampningstap, 500 timer ved 121 C, wt%, ASTM D2595

8,7

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596

700

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266

0,4

Sliteslitasje, mg, ASTM D4170

0,6

Girslitasjetest, 2,3 kg belastning, 1000 sykluser, girvekttap, mg, FTM 335 (mod)

1,1

Girslitasjetest, 4,5 kg belastning, 1000 sykluser, girvekttap, mg, FTM 335 (mod)

1,6

Ytelse ved Høy temperatur, timer ved 121 C, timer, ASTM D3336

2200+

Belastbarhet, slitasjebelastningsindeks, kgf, ASTM D2596

110

NBR-L, AMS 3217/2 kompat, 70 C, 158 timer, vol%, FTM 3603

12,6

Lukt, OLFAKTORISK

PASS

Oljeutskilling, 30 timer ved 100 C, wt%, ASTM D6184

4

Oksidasjonsstabilitet, trykkfall, 500 timer, kPa, ASTM D 942

25

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217

292

Penetrasjon, ubearbeidet, 0,1 mm, ASTM D217

285

Rustbeskyttelse, 48 timer ved 125 F, klassifisering, ASTM D1743

0,0,0

Tekstur/konsistens, VISUELL

PASS

Timken OK last, lb, ASTM D2509

55

Vannvasking, tap ved 38 C, wt%, ASTM D1264

3

Vannvasking, tap ved 79 C, wt%, ASTM D1264

6

Penetrasjon bearbeidet x 100 000, 1/16" hull, 0,1 mm, FTM 313

330

Dreiemoment ved lav temperatur, oppstart ved -73 C, Nm, ASTM D1478

0,52

Dreiemoment ved lav temperatur, under drift ved -73 C, Nm, ASTM D1478

0,06

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt

01-2022

Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
For additional technical information or to identify the nearest U.S. ExxonMobil supply source, call +1 800 662-4525.
http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.