Mobil SHC Aware™ Gear Series​

ExxonMobil marine , Norway

Girolje som oppfyller spesifikasjonene i US EPA 2013 Vessel General Permit

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Aware™-serien består av et utvalg av høytytende, slitasjehemmende giroljer for bruk i skipsmaskiner og oppfyller amerikanske Environmental Protection Agency (EPA)s «Vessel General Permit (VGP)»-retningslinjer fra 2013 for «miljøvennlige smøremidler». De gir utmerket slitasjebeskyttelse for gir og lagre, og beskytter utstyr mot rust og korrosjon. De har også enestående oksidasjonsegenskaper, som bidrar til å forlenge levetiden på oljen, kan brukes i et bredt driftstemperaturområde og sørger for enkel oppstart ved lave temperaturer. Mobil SHC Aware-serien har utmerkede luftutskillingsegenskaper i forhold til typiske mineralske giroljer, noe som resulterer i mindre luftinnblanding og beskyttelse mot kavitasjon. I tillegg bidrar deres utmerkede pakningskompatibilitet til å redusere lekkasjer.

 

Egenskaper og fordeler

•  Oppfyller amerikanske Environmental Protection Agency (EPA)s «Vessel General Permit (VGP)»-retningslinjer fra 2013 for «miljøvennlige smøremidler»

•  Fremragende lastbærende og slitasjehemmende egenskaper som beskytter systemkomponenter mot mikropitting og slitasje og bidrar til lang levetid for utstyret

•  Skjærstabil viskositetsindeks bidrar til å beskytte komponenter over et bredt temperaturområde

•  Utmerket nedbrytningsbestandighet ved høye temperaturer

•  Veldig god demulgeringsevne, samt rust- og korrosjonsbestandighet

 

Bruksområder

     • Stillbar propell og truster på skip 

     •  Egnet til lukkede gir, inkludert rette, skrå og koniske «stål-mot-stål»-tannhjuldesign

     •  I systemer hvor lett biologisk nedbrytbare og minimalt giftige oljer kan være påkrevd

     •  Skipsutstyr og mobilt utstyr som brukes i miljøsensitive områder

     • Kan brukes i utvalgte akterrør

 

Mobil SHC Aware-serien har følgende trusterprodusentgodkjennelser:

 

  Nakashima

  HHI Hyundai

  KTE Nakashima Korea

  KHI

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

68

100

150

SKF Marine Environmental Acceptable Lubricant (EAL) for SIMPLEX-fóringer og -tetninger for akterrør.

X

X

X

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende bransje-/myndighetsspesifikasjoner:

68

100

150

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

68

100

150

Klasse

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Akutt algetoksisitet, EC50, 72 timer, mg/l, OECD 201

>1000

>1000

>1000

Akutt dafniatoksisitet, EC50, 48 timer, mg/l, OECD 202

>1000

>1000

>1000

Akutt fisketoksisitet, LC50, 96 timer, mg/l, OECD 203

>1000

>1000

>1000

Luftutskillingstid, 50 C, min, ASTM D3427

12

 

 

Luftutskilling, 50 C, min, ASTM D3427

 

21

31

B-10 oksidasjonstest, 80 timer, 127 C, KV-økning ved 100 C, %, M 334

3

4

4

Bioakkumulering, partisjonskoeffisient, Log Pow, OECD 117

<3

<3

<3

Biologisk nedbrytbarhet etter 28 dager, %, OECD 301B

 

 

84

Tetthet 15 C, kg/m3, DIN 51757

915,8

921,5

929,4

FE 8 D7,5/80-80, rammeskade, mg, DIN 51819-3

34

34

 

FZG-mikropitting, belastningstrinn GFT, klassifisering, FVA nr. 54

10

10

10

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

14

14

14

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

273

287

281

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

10,7

13,3

17,8

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

68

100

150

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-36

-36

-30

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

 

 

PASS

Rustkarakteristika, prosedyre B, 24 timer, ASTM D665

 

PASS

 

Rusttest, syntetisk sjøvann, 24 timer ved 60 C, ASTM D665-PROB

PASS

 

 

Risteflasketest, CO2-utvikling (mod. Sturm), %, OECD 301B

84

84

 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

141

137

135

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.