Mobilgard™ 410 NC

ExxonMobil marine , Norway

Marin veivhusolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard 410 NC (ingen klor) motorolje er et sink- og klorfritt smøremiddel som er spesielt formulert med en additivteknologi som er godkjent av Progress Rail (EMD) og General Electric (GE) for å oppfylle kravene til tungt belastede dieselmotorer produsert av EMD for marine bruksområder.

 

Den alkaliske reserven gir utmerket korrosjonsbeskyttelse ved bruk av drivstoff som inneholder opptil 0,05 vektprosent svovel, selv om metaller som stål, kobber, sølv og bronse er til stede. Den har utmerkede smøreegenskaper og en høy viskositetsindeks som bidrar til å redusere oljeforbruket. Den er optimalisert for bruk av drivstoff med lavt og svært lavt svovelinnhold og er klar for LNG, biodrivstoff og Tier IV-motorer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgard 410 NC er utviklet av ExxonMobil for å oppfylle ytelseskravene til Tier IV-motorer.

 

Utviklet for å bekjempe dannelse av slam og avleiringer, og samtidig forlenge oljens levetid ved periodisk bruk, noe som gir rene og velfungerende motorer.  Avansert dispergeringsteknologi gir høy sotbelastningsevne, noe som fører til utmerket renhet i motorer med lavere smøreoljeforbruk.

 

Formulert for å forbedre slitasjebeskyttelsen og lastbæreevnen, noe som bidrar til å beskytte kritiske sliteflater og forlenge motorens levetid. Optimalisert TBN og sulfatert askeinnhold for bruk med diesel med lavt og ultralavt svovelinnhold, og er klar for biodrivstoff og LNG.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Høy varme- og oksidasjonsstabilitet.

Forlengede oljeskiftintervaller.

Fremragende TBN-reserve og -bevaring.

Bekjemper korrosjon og avleiringer knyttet til drivstoff/forbrenning.

God slitasjebeskyttelse.

Reduserer slitasjen for å forlenge motorens levetid.

Avansert dispergeringsteknologi

Lavere smøreoljeforbruk.

 

Bruksområder

• Tungt belastede dieselmotorer produsert av EMD/GE for marine bruksområder.

• Marine dieselmotorer med høyest hestekrefter eller høyere gjennomsnittlig effektivt bremsetrykk (BMEP) som bruker destillert drivstoff med et svovelinnhold på opptil 0,05 vektprosent.

• Dieselmotorer produsert av Alco, Detroit Diesel og Fairbanks Morse.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

LMOA Gen 7 - Grunnleggende godkjenning (dokument i arkiv)

Progress Rail Worthy of Field Test (anerkjennelsesdokument i arkiv)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

266

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Viskositetsindeks, ASTM D2270

104

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-24

Zinc, mg/kg, ASTM D5185

<0,5

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,897

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,2

Basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

11

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

148

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

11-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.