Mobilgard 5100

ExxonMobil marine , Norway

Sylinderolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 5100 fra ExxonMobil er en førsteklasses, høytytende sylinderolje til dieseldrevne skipsmotorer. Oljens fremragende ytelse er bevist ved de høye tenningstrykkene og fôringstemperaturene som finnes i moderne totaktsmotorer på skip. Gjennom bruk av en balansert sammensetning, for allsidig ytelse kombinert med et høyt basetall (BN), har Mobilgard 5100 bevist evnen til å optimalisere matehastigheten for sylinderolje samtidig som den reduserer korroderende slitasje i korrosive motorer. Den har en optimal viskositet på 20 cSt. ved 100 ºC og lav flyktighet for å sikre utmerket smøremiddelfordeling og bevaring av oljefilmens styrke.

 

Egenskaper og fordeler

• Beskyttelse mot korrosjon i nye, mer krevende og korrosive motortyper under en rekke driftsforhold, inkludert langsom damping.

• Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet kan føre til mindre avleiringer og slamdannelse.

• Overlegen vaskeevne fører til potensielt renere motorkomponenter.

• Balansert sammensetning med lav flyktighet kan føre til lavere matehastigheter og redusert forbruk av sylinderolje.

 

Bruksområder

     • Krysshodemaskiner på skip

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B & W) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

Japan Engine Corporation (Heritage MHI) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 50

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

253

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

20

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

233

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D4052

0,957

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

100

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.