Mobilgard™ 5145

ExxonMobil marine , Norway

Sylinderolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 5145 fra ExxonMobil er en førsteklasses, ekstra høytytende sylinderolje til dieseldrevne skipsmotorer. Oljens fremragende ytelse er bevist ved de høye tenningstrykkene og fôringstemperaturene som finnes i moderne totaktsmotorer på skip. Den har en optimal viskositet på 20 cSt. ved 100 ºC og lav flyktighet for å sikre utmerket smøremiddelfordeling og oljefilmstyrke. Mobilgard 5145 har vist en enestående syrenøytraliseringsevne, renslighet og utmerket ring- og fôringsbeskyttelse under varig drift i meget etsende motorer, samt under en rekke driftsforhold, inkludert redusert hastighet (slow steaming). Ved bruk av en balansert sammensetning oppnås oljens høye viskositet og lave flyktighet med lite eller ingen bruk av hvitolje som kan føre til dannelse av avleiringer på grunn av dårlig termisk stabilitet.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper og fordeler

• Utmerket korrosjonsbeskyttelse i nyere, mer krevende motortyper som brukes under en rekke driftsforhold, inkludert redusert hastighet (slow steaming) som fører til lavere tilførselshastigheter.

• Overlegen termisk og oksidasjonsstabilitet kan føre til mindre avleiringer og slamdannelse. Renere motorer kan føre til redusert slitasje på komponentene.

• Utmerkede slitasjeegenskaper fører til potensielt redusert slitasje på fôringer og ringer samt utmerket oppskrapingskontroll.

• Fremragende vaskeevne fører til potensielt renere stempler og fôringer og kan bidra til lengre overhalingsintervaller.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategori II for totaktsmotorer på skip

Winterthur bensin- og dieseldrevne motorer (Heritage Wartsila & Sulzer) - flytende drivstoff til generelt bruk i totaktsmotorer på skip i henhold til produsentens nyeste bruksanvisninger

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 50

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

20

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

210

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

105

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

0,976

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

250

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

145

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.