MOBILGARD 540

ExxonMobil marine , Norway

Sylinderolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 540 fra ExxonMobil er en sylinderolje for dieseldrevne, langsomtgående krysshodemaskiner og er spesielt utviklet for motorer som går på 0,50 prosent svovelbrensel. Oljen er designet for å maksimere allroundytelsen gjennom bruk av en balansert sammensetning, og har et BN-nivå på 40 mg/KOH/g for å nøytralisere syreformuleringen samtidig som den holder motorene rene for å redusere vedlikeholdsbehovet. Mobilgard 540 har en optimal viskositet på 20 cST ved 100 ºC som bidrar til å sikre optimal smøremiddelfordeling og oljefilmstyrke for å beskytte motordelene.

 

Egenskaper og fordeler

• Kontrollerer avleiringer og oppskrapingsrelaterte motorslitasjeproblemer knyttet til bruk av 0,50 prosents svovelbrensel

• Balansert sammensetning sørger for utmerkede syrenøytraliseringsegenskaper, hvorpå renere motorer kan føre til redusert slitasje på komponentene

• Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet sørger for god ytelse under en rekke ulike driftsforhold for motoren

 

Bruksområder

• Krysshodemaskiner på skip

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B & W) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

Japan Engine Corporation (Heritage MHI) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 50

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,919

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

248

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-21

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

216

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

20

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

40

 

Helse og sikkerhet

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxHelse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.