Mobilgard™ 540

ExxonMobil marine , Norway

Sylinderolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 540 fra ExxonMobil er en sylinderolje for dieseldrevne, langsomtgående krysshodemaskiner og er spesielt utviklet for motorer som går på 0,50 prosent svovelbrensel. Den passer der hvor utstyrsprodusenten foreslår bruk av et drivstoff med ultra lavt (<0,10 % S) svovelinnhold. Oljen er designet for å få mest ut av den allsidige ytelsen gjennom bruk av en balansert sammensetning. Den har et BN-nivå på 40 mg/KOH/g for å nøytralisere syreformuleringen samtidig som den holder motorene rene for å redusere vedlikeholdsbehovet. Mobilgard 540 har en optimal viskositet på 20 cST ved 100 C, som bidrar til å sikre optimal smøremiddelfordeling og oljefilmstyrke for å beskytte motordelene.

 

Egenskaper og fordeler

• Kontrollerer avleiringer og sliteslitasjerelaterte motorslitasjeproblemer knyttet til bruk av 0,50 prosents svovelbrensel

• En balansert sammensetning sørger for utmerkede syrenøytraliserende egenskaper, hvorpå renere motorer kan føre til redusert slitasje på komponentene

• Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet sørger for god motorytelse under en rekke ulike driftsforhold

 

Bruksområder

• Krysshodemaskiner på skip

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategori I for totaktsmotorer på skip

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) - flytende drivstoff til generelt bruk i totaktsmotorer på skip i henhold til produsentens nyeste bruksanvisninger

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) - generell bruk for bensindrevne totaktsmotorer på skip

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Japan Engine Corporation (Heritage MHI) totaktsmotorer i henhold til produsentens siste bruksanvisninger

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 50

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,919

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

248

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-21

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

216

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

20

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

40

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.