MOBILGARD 540 X

ExxonMobil marine , Norway

Høytytende sylinderolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ 540 X fra ExxonMobil er en førsteklasses, høytytende sylinderolje til dieseldrevne skipsmotorer, som er utviklet for effektiv smøring over et bredt bruksområde. Oljens fremragende ytelse er bevist ved de høye tenningstrykkene og fôringstemperaturene som finnes i moderne, totaktsmotorer på skip som går på restdrivstoff, destillat og kondensert naturgass (LNG).

Gjennom bruk av avanserte sammensetnings- og vasketeknologier kombinert med et lavt basetall (BN), har Mobilgard 540 X demonstrert evnen til å optimalisere hastigheter for tilførsel av sylinderolje, samtidig som den håndterer syrenøytralisering og dannelse av avleiringer i en rekke motortyper og ulike drivstoff på en effektiv måte.

Mobilgard 540 X har lav flyktighet som sikrer god smøremiddelfordeling og opprettholdelse av oljefilm, i kombinasjon med reduserte hastigheter for tilførsel av sylinderolje.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgard 540 X kombinerer bruk av baseoljer med en globalt stabil kvalitet og en eksepsjonell sammensetning av tilsetninger for å gi optimal avleiringskontroll som følge av økte temperaturer og trykk i forbrenningssylindere – noe som forekommer ofte i forbindelse med bruk av LNG. Oljen gir også utmerket oksidasjonsbestandighet, motstand mot syredannelse og slitasjebeskyttelse, som kan føre til redusert slitasjehastighet på komponenter.

 

Bruksområder

Mobilgard 540 X er utviklet for å gi optimal ytelse i krysshodemaskiner på skip som går på et bredt utvalg av drivstoff, inkludert kontinuerlig LNG.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategori I for totaktsmotorer på skip

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) DF validert for totaktsmotorer på skip

Winterthur bensin- og dieselmotorer (Heritage Wartsila & Sulzer) - flytende drivstoff til generelt bruk i totaktsmotorer på skip i henhold til produsentens nyeste bruksanvisninger

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 50

Tetthet ved 15,6 °C, kg/m3, ASTM D4052

930,1

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-27

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

40

Viskositetsindeks, ASTM D2270

102

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

232

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

20

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

10-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.