Mobilgard™ 570

ExxonMobil marine , Norway

Sylinderolje for dieselmotorer på skip

Produktbeskrivelse

Mobilgard 570 fra ExxonMobil er en førsteklasses, høytytende sylinderolje til dieseldrevne skipsmotorer. Oljens fremragende ytelse er bevist ved de høye tenningstrykkene og fôringstemperaturene som finnes i moderne totaktsmotorer på skip.  Den har en optimal viskositet på 20 cSt. ved 100 ºC og lav flyktighet for å sikre utmerket smøremiddelfordeling og bevaring av oljefilmens styrke. Ved bruk av en balansert sammensetning for allsidig ytelse, har Mobilgard 570 vist evnen til å redusere hastigheten for tilførsel av sylinderolje samtidig som den gir utmerket renslighet under drift med svovelnivåer ned til 1,5 % i drivstoffet.

 

Egenskaper og fordeler

• Utmerket varme- og oksidasjonsstabilitet kan føre til mindre avleiringer og slamdannelse.

• Veldig god vaskeevne fører til potensielt renere motorkomponenter

• Balansert sammensetning med lav flyktighet kan føre til lavere matehastigheter og redusert forbruk av sylinderolje.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Kategori I for totaktsmotorer på skip

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 50

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

0,938

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

256

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-9

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

222

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

20

Viskositetsindeks, ASTM D2270

104

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

70

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2022

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.