Mobilgard™ HSD+ 15W-40

ExxonMobil marine , Norway

Høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 er en avansert dieselmotorolje som bidrar til å forlenge motorens levetid og er beregnet på bruk i tungt belastede høyhastighetsmotorer på dieseldrevne fartøy.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 oppfyller eller overgår kravene til mange utstyrsprodusenter (OEM) og leverer høy ytelse.

 

 Mobilgard™ HSD+ 15W-40 leverer fremragende ytelse i både nyere og eldre, tungt belastede motorer. Disse oljene oppfyller eller overgår følgelig kravene i servicekategoriene API CK-4 og viktige krav fra utstyrsprodusenter.

 

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 bruker en skreddersydd sammensetning som gir utmerket slitasje- og motorbeskyttelse, bedre dreneringsevne, enestående ytelse ved høy temperatur og motorrenhet. Mobilgard™ HSD+ 15W-40 er utviklet i nært samarbeid med store utstyrsprodusenter. Oljen anbefales for en rekke bruksområder med tung belastning og de mest krevende driftsbetingelsene til sjøs. Dette produktet gir enestående beskyttelse i de mest krevende dieselmotorene fra Caterpillar, Cummins, Detroit, Mercedes Benz, MAN, Volvo og andre.

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgard™ HSD+ 15W-40 er utviklet med en optimalisert baseoljeteknologi som inneholder kraftig hydrobehandlede baseoljer og et skreddersydd tilsetningssystem, og gir bedre ytelse samt overgår utstyrsprodusentenes anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)* med opptil 50 %. Den patenterte sammensetningen gir veldig god slitasjebeskyttelse, utmerket oksidasjonsstabilitet og fremragende opprettholdelse av TBN. Mobilgard™ HSD+ 15W-40 gir også utmerket bestandighet mot oljeforbruk, oksidasjon, korrosiv og abrasiv slitasje samt avleiringer ved høye temperaturer.

 

* Resultatene kan variere avhengig av fartøyets/motorens tilstand, belastning og miljøforhold. Kontakt utstyrsprodusenten eller ExxonMobil før du tar i bruk lengre oljeskiftintervaller.

 

De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Oppfyller de de største utstyrsprodusentenes krevende spesifikasjoner

Én motorolje for blandede vognparker

Fremragende oksidasjonsstabilitet

Lengre oljeskiftintervaller Reduserer oppbygging av slam ved lave temperaturer og avleiringer ved høye temperaturer

Utmerket sot- og viskositetskontroll

Motoren blir mer effektiv, og både motor og olje får lengre levetid

Utmerket kontroll over oljeforbruket

Lavere oljekostnader på grunn av mindre etterfylling ved drift

Utmerkede TBN-reserver

Korrosjonsbeskyttelse og lengre oljeskiftintervaller for både nye og gamle motorer med opptil 500 ppm svoveldiesel

Korrosjons- og slitasjebestandighet

Lang levetid for kritiske sliteflater

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger og forseglinger

Sammensetning med lavt askeinnhold som oppfyller kravene til API CK-4

Lang etterbehandlingstid for utslipp (DPF, DOC og SCR)

 

Bruksområder

• Anbefales for moderne, tungt belastede dieselmotorer, inkludert de som er utstyrt med etterbehandlingssystemer og EGR.

• Gir enestående ytelse i moderne, tungt belastede høyhastighetsmotorer på dieseldrevne fartøy

• Anbefales for dieselmotorer med eldre og naturlig aspirerte design

• Dieseldrevet utstyr fra amerikanske, europeiske og japanske utstyrsprodusenter

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

VOLVO VDS-4.5

ZF TE-ML 04C

DQC II-18 LA

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN M 3275-1

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

Caterpillar ECF-3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

109

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Viskositetsindeks, ASTM D2270

130

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,875

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,9

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

9,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2024

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.