Mobilgard M20 Series

ExxonMobil marine , Norway

Dieselmotoroljer

Produktbeskrivelse

Mobilgard M20-serien fra ExxonMobil er en førsteklasses, spesielt høytytende motoroljeserie med TBN på 20. Serien er designet for bruk i rest-, destillat- og LNG-drevene, middels hurtige dieselmotorer som finnes i hav- og stasjonære kraftindustrier.

Mobilgard M20-serien er en utvidelse av den fremragende ExxonMobil Mobilgard M-serien bestående av trunkstempelmotoroljer og er spesielt sammensatt for å støtte overgangen til drivstoff med lavere svovelinnhold i lys av drivstoffregler.

Høytytende, additiv renseteknologi brukes for å gi utmerket restdrivstoff-smøre-kompatibilitet for økt motorrenhet, spesielt i veivhusrom, kamakselområder, stempelring- og stempeltoppområder.

Oljene i Mobilgard M20-serien har også utmerket oksidasjon ved høy temperatur og termisk stabilitet, lav flyktighet, høy belastbarhet og korrosjonsbeskyttelse over et bredt spekter av drivstoffkvaliteter.

 

Egenskaper og fordeler

Produktbeskrivelse

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende termisk og oksideringsstabilitet

Mindre avleiringer i stempeltopp- og ringbelteområder

Forbedrede slitasjehemmende egenskaper

Gir lengre levetid for kritiske sliteflater

Avansert rense- og dispergeringsevne

Rene kamaksel- og veivhusrom

Enestående rust- og korrosjonsegenskaper

Beskytter sliteflater mot vann og syreangrep

Høy kompatibilitet med restdrivstoff

Redusert slamdannelse, lengre oljelevetid, renere motorer

Baseoljer med lav volatilitet

Redusert smøremiddelforbruk

Fremragende TBN-reserve og -bevaring

Bekjemper korrosjon og avleiringer knyttet til drivstoff/forbrenning

 

Bruksområder

Oljene i Mobilgard M20-serien kan brukes i de fleste middels hurtige trunkstempelmotorer. De anbefales for bruk i primære fremdrifts- og hjelpemotorer på dypvannsfartøy, i primære fremdriftsmotorer på kyst- og elveskip og i stasjonære kraftverk. Denne nye oljeserien er resultatet av et omfattende forsknings- og utviklingsprogram som inkluderer ExxonMobils patenterte DAC-test (Detecting Aspahltene Contamination).

Mobilgard M20-serien er spesielt sammensatt for bruk i mellomhastighetsmotorer som går på drivstoff med 0,50 % og 0,10 % svovel og flytende naturgass (LNG) på grunn av den lave BN-sammensetningen.  De anbefales for bruk i de nyeste modellene av middels hurtige dieselmotorer og er spesielt fordelaktige i motorer med lavt oljeforbruk i veivhus eller som drives med lave sylinderfôringstemperaturer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) firetaktsmotorer med middels hastighet for vekselvis HFO-/LNG-drift

X

X

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) firetaktsmotorer med middels hastighet for HFO-drift

X

X

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

WARTSILA No objection (brev arkivert)

 

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILGARD M320

MOBILGARD M420

Klasse

SAE 30

SAE 40

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,902 

0,902

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

255

271

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,8

14

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

90

134

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-12

-15

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

20

20

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

101

102

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2020

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.