Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Norway

Produktbeskrivelse

Prowaxx 1475 SW er en parafinvoks [SW] med høyt smeltepunkt i Prowaxx-serien fra ExxonMobil. Det er et gjennomsiktig krystallinsk materiale i fast form og en gul, klar væske i smeltet form. Den er utledet av petroleum via en nøye kontrollert raffineringsprosess og består hovedsakelig av en blanding av rettkjedet normal parafin og forgrenede iso-parafinbaserte hydrokarboner.

 

Dette produktet produseres og kontrolleres i henhold til ExxonMobils styringssystem for produktkvalitet, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

 

Bruksområder

Prowaxx™ 1475 SW kan brukes til følgende bruksområder, underlagt gjeldende lover og regler i hver jurisdiksjon*:

     •  Støvfjerning for takshingelgranulat, veier, glassull og tekstilbehandling

     •  Voksemulsjoner

     •  Voksblandinger

     •  Dimensjonering av tre- og trefiberplater

 

* Brukeren må kontrollere samsvar med gjeldende forskrifter.

 

Typiske produktdata

Egenskap

Standard metode(a)

Vanlig

Min.

Maks.

ASTM-farge iht. automatisk tristimulus

ASTM D6045

 

 

2,0

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s

ASTM D445

 

6,8

8,5

Oljeinnhold, wt%

ASTM D721

 

 

15,0

n-parafininnhold, rapport i %

ASTM D5442 mod

 

25

 

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)

ASTM D92

 

232 (450)

 

Stivningspunkt, °C (F)

ASTM D938

 

60,0 (140)

67,8 (154)

Merknad 1: Produktene er sertifisert ved frigivelse for å oppfylle de angitte verdiene. Faktiske verdier kan avvike innenfor den etablerte reproduserbarheten av den angitte testmetoden.

Merknad 2: For å kunne bestemme samsvar med spesifikasjonene skal observerte eller beregnede verdier avrundes til nærmeste enhet i det siste signifikante sifferet som ble brukt til å uttrykke grenseverdien i samsvar med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for en standard testmetode kan alternative testmetoder brukes til sertifiseringen av en produktegenskap.

 

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.