Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil specialties , Norway

Produktbeskrivelse

PROWAXX 1663 SW er en voks med høyt smeltepunkt og i Prowax-serien som består av ulike voksprodukter. Det er et gjennomsiktig krystallinsk materiale i fast form og en gul, klar væske i smeltet form. Den er utledet av petroleum via en nøye kontrollert raffineringsprosess og består hovedsakelig av en blanding av rettkjedet normal parafin og forgrenede iso-parafinbaserte hydrokarboner.

Voksene fra ExxonMobil produseres og kontrolleres i henhold til ExxonMobils styringssystem for produktkvalitet, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

 

Bruksområder

PROWAXX 1663 SW kan brukes til følgende bruksområder, underlagt gjeldende lover og regler i hver jurisdiksjon*:

 

     •  Peiskubber

     •  Voksemulsjoner

     •  Voksblandinger

 

* Brukeren må kontrollere at bruken er i samsvar med gjeldende regelverk

 

Typiske produktdata

Egenskap

Standard metode(a)

Min.

Maks.

ASTM-farge iht. automatisk tristimulus

ASTM D6045

 

6,0

Stivningspunkt, °C

ASTM D938

68,0 (154,4)

81,0 (177,8)

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)

ASTM D92

232 (450)

 

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s

ASTM D445

16,0

20,5

Oljeinnhold, wt%

ASTM D721

 

5,0

Merknad 1: Produktene er sertifisert ved frigivelse for å oppfylle de angitte verdiene. Faktiske verdier kan avvike innenfor den etablerte reproduserbarheten av den angitte testmetoden.

Merknad 2: For å kunne bestemme samsvar med spesifikasjonene skal observerte eller beregnede verdier avrundes til nærmeste enhet i det siste signifikante sifferet som ble brukt til å uttrykke grenseverdien i samsvar med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for en standard testmetode kan alternative testmetoder brukes til sertifiseringen av en produktegenskap.

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.