Mobilgard™ 410 NC

ExxonMobil marine , Belgium

Marine carterolie

Productbeschrijving

Mobilgard 410 NC (No Chlorine) motorolie is een niet-zink- en niet-chloorhoudend smeermiddel speciaal geformuleerd met een door Progress Rail (EMD) en General Electric (GE) goedgekeurde additieventechnologie om te voldoen aan de eisen van zwaar belaste EMD dieselmotoren voor gebruik in de scheepvaart.

 

De alkaliteitsreserve biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie bij gebruik van brandstoffen met maximaal 0,05 gewichts% zwavel, zelfs als er metalen zoals staal, koper, zilver of brons aanwezig zijn. Het heeft uitstekende smeereigenschappen en een hoge viscositeitsindex voor een lager olieverbruik en is geoptimaliseerd voor het gebruik van brandstof met een laag of ultralaag zwavelgehalte en is geschikt voor LNG-, biobrandstof- en Tier IV-motoren.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobilgard 410 NC is ontwikkeld door ExxonMobil om te voldoen aan de vereisten van Tier IV motoren.

 

Helpt de vorming van sludge en afzettingen te voorkomen en tegelijkertijd de levensduur van de olie te verlengen bij gebruik in de scheepvaart en zorgt zo voor schone, soepel lopende motoren.  De geavanceerde dispersietechnologie zorgt voor een hoge roetopname, wat leidt tot een uitstekende reinheid in motoren met een lager smeerolieverbruik.

 

Geformuleerd met verbeterde antislijtagebescherming en lastdragende eigenschappen om kritieke slijtageoppervlakken te beschermen en de levensduur van de motor te verlengen. Geoptimaliseerd TBN- en zwavelasgehalte voor gebruik met diesel met laag of ultralaag zwavelgehalte en geschikt voor biobrandstof en LNG.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoge thermische en oxidatiestabiliteit.

Langere verversingsintervallen.

Uitstekende TBN-reserves en opnamevermogen.

Bestrijdt corrosie en afzettingen als gevolg van brandstof/verbranding.

Effectieve slijtagebescherming.

Vermindert slijtage voor een langere levensduur van de motor.

Geavanceerde dispersietechnologie

Verlaagt verbruik van smeerolie.

 

Toepassingen

• Zwaarbelaste dieselmotoren geproduceerd door EMD/GE zoals gebruikt in de scheepvaart.

• Hoogvermogen scheepsdieselmotoren of met de hoogste gemiddelde effectieve remdruk (BMEP) vereisen destillaatbrandstoffen met een zwavelgehalte van maximaal 0,05 wt.%.

• Dieselmotoren geproduceerd door Alco, Detroit Diesel en Fairbanks Morse

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

LMOA Gen 7 - Fundamentele goedkeuring (erkenningsbrief in dossier)

Progress Rail Worthy of Field Test (erkenningsbrief in dossier)

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 40

Vlampunt, °C, ASTM D92

266

Sulfaatasgetal, massa%, ASTM D874

1,1

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

104

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-24

Zink, mg/kg, ASTM D5185

<0,5

Dichtheid bij 15° C, kg/l, ASTM D4052

0,897

Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,2

Basciteitsgetal, mg KOH/g, ASTM D 2896

11

Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm2/s, ASTM D445

148

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2023

ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary slightly.