Prowaxx™ 1292 SR

ExxonMobil specialties , Belgium

Productbeschrijving

Prowaxx 1292 SR is een met waterstof behandelde paraffinewas met een laag smeltpunt die dusdanig is samengesteld dat het een eng smeltpuntbereik heeft om als paraffinecomponent in formules voor plantaardige kaarsen te kunnen dienen. Het geoptimaliseerde oliegehalte minimaliseert synerese in kaarsmengsels, biedt een goede glashechting en maakt meer geurbijvoeging mogelijk. Het heeft in vaste toestand een doorzichtig kristallijn materiaal en het is een water-witte vloeistof met lage viscositeit als het gesmolten is. Het is een door zorgvuldig gecontroleerde raffinage gewonnen derivaat van aardolie dat een consistent laag en smal smeltpuntbereik oplevert om veelzijdigheid bij de productie van alle soorten kaarsen te verzekeren.

 

Dankzij hydrogenatie kan Prowaxx 1292 SR worden geproduceerd met een hoge zuiverheid en overtreft het de eisen van RAL voor de productie van binnenkaarsen.

 

ExxonMobil was wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens het ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 of gelijkwaardige standaard

 

Eigenschappen en Voordelen

* Gebruiker dient toepasselijke regelgeving te controleren om voor naleving te zorgen

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Specifiek smal smeltpuntbereik

Smelt sneller voor een betere geurverspreiding

Veelzijdigheid bij de productie van elke soort kaars

Geoptimaliseerd oliegehalte

Uitstekende glashechting voor kaarsen in houders

Minimaliseert synerese (oliezweten)

Kan meer geurstof bevatten

Fijn afgestemde moleculaire samenstelling

Consistente formulering met plantaardig kaarsvet mogelijk

Kleurloos in vloeibare toestand

Getrouwe kleurweergave van alle kleurstoffen, wat flexibiliteit in formulering mogelijk maakt

Vrijwel reukloos

Zeer goede verspreiding van hitte en geurstoffen

Uitmuntende UV-stabiliteit

Ondersteunt verbeterde productstabiliteit dankzij geringe of geen neiging tot vergeling

Oxidatieweerstand

Lange houdbaarheid van product verzekerd

Uitgebalanceerde hardheid

Veelzijdigheid en flexibiliteit bij de productie van kaarsen (houders, zuil, kernen en geperst)

Mengbaarheid

Visueel consistent roomkleurig en zijdeachtig wanneer gemengd met plantaardige wassen

 

Toepassingen

Prowaxx 1292 SR kan (onderhevig aan de wetgeving in het betreffende rechtsgebied*) worden toegepast in:

• Kaarsen in houders en interne kernen

• Zuilkaarsmengsels en interne kernen

• Gegoten en geperste theelichtjes

• Buitenkaarsen (Kerkhof / Citronella)

• Wasmengsels en emulsies

 

* Gebruiker dient toepasselijke regelgeving te controleren om voor naleving te zorgen

 

Regelingen en beweringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

RAL-GZ 041

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Standaard methode(a)

Typisch

Min

Max

ASTM Saybolt D156 Color (ASTM D6045 Acceptable)

ASTM D6045

 

+25

 

Oliegehalte, gew. %

ASTM D721

 

 

2,5

Smeltpunt

ASTM D87

 

52,0

56,0

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

 

200

 

Naaldpenetratie,25 C, 0,1 mm

ASTM D1321

 

 

55

Geur, was

ASTM D1833

 

 

1

NB 1: Producten zijn tijdens de uitgave gecertificeerd om te voldoen aan de gespecificeerde waarden. De daadwerkelijke waarden kunnen binnen de vastgestelde reproduceerbaarheid van de gespecificeerde testmethode afwijken.

NB 2: De waargenomen of berekende waarden zullen om vast te stellen of aan de specificatie voldaan wordt, afgerond worden op het laatste cijfer gebruikt om de grenswaarde in overeenstemming met de ASTM E 29 methode uit te drukken.

(a) alternatieve testmethodes kunnen in plaats van standaard testmethodes gebruikt worden voor de certificatie van een product.

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2024

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Tel. +32-2-239.3111

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.