Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil specialties , Belgium

Productbeschrijving

PROWAXX 1475 SW is een "slack wax" [SW] met een hoog smeltpunt uit de serie Prowaxx van ExxonMobil. Het heeft in vaste toestand een doorzichtig kristallijn materiaal en een gele doorzichtige vloeistof als het gesmolten is. Het wordt via een zorgvuldig gecontroleerd raffinageproces uit aardolie verkregen en wordt voornamelijk samengesteld uit een mengsel van niet-vertakte normale paraffine en vertakte iso-paraffine koolwaterstoffen.

 

Dit product wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens het ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 of gelijkwaardige standaard.

 

Toepassingen

Prowaxx™ 1475 SW kan in de volgende toepassingen, onderhevig aan toepasselijke wetgeving en regelgeving in ieder rechtsgebied*, gebruikt worden:

     •  Het ontstoffen voor dakgranulaat, wegen, meststof, glaswol en textielbehandeling

     •  Wasemulsie

     •  Wasmengsel

     •  Hout en vezelplaat sizing

 

* Gebruiker dient toepasselijke regelgeving te controleren om voor naleving te zorgen.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Standaard methode(a)

Typisch

Min

Max

ASTM kleur door Auto Tristimulus

ASTM D6045

 

 

2,0

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s

ASTM D445

 

6,8

8,5

Oliegehalte, gew. %

ASTM D721

 

 

15,0

n-paraffinegehalte, in %

ASTM D5442 mod

 

25

 

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C (F)

ASTM D92

 

232(450)

 

Stollingspunt, °C (F)

ASTM D938

 

60.0(140)

67.8(154)

NB 1: Producten zijn tijdens de uitgave gecertificeerd om te voldoen aan de gespecificeerde waarden. De daadwerkelijke waarden kunnen binnen de vastgestelde reproduceerbaarheid van de gespecificeerde testmethode afwijken.

NB 2: De waargenomen of berekende waarden zullen om vast te stellen of aan de specificatie voldaan wordt, afgerond worden op het laatste cijfer gebruikt om de grenswaarde in overeenstemming met de ASTM E 29 methode uit te drukken.

(a) alternatieve testmethodes kunnen in plaats van standaard testmethodes gebruikt worden voor de certificatie van een product.

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2024

ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg, 2030 Antwerp, Belgium

Tel. +32-2-239.3111

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.