PROWAX™ 610

ExxonMobil specialties , Netherlands

Petroleum Slack Wax

Productbeschrijving

Prowax 610 is een product met een laag smeltpunt uit de serie Prowax "slack wax" en "scale wax" uit aardolie. Het heeft in vaste toestand een doorzichtig kristallijn materiaal en het is een doorzichtige strogele tot amberkleur vloeistof als het gesmolten is. Het wordt via een zorgvuldig gecontroleerd raffinageproces uit aardolie verkregen. Prowax 610 wordt samengesteld uit een mengsel van niet-vertakte normale paraffine en vertakte iso-paraffine koolwaterstoffen.

ExxonMobil was wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens het ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 of gelijkwaardige standaard

 

Toepassingen

Prowax 610 kan in de volgende toepassingen, onderhevig aan toepasselijke wetgeving en regelgeving in ieder rechtsgebied*, gebruikt worden:

•  Wasemulsies

•  Wasmengsels

* Gebruiker dient toepasselijke regelgeving te controleren om voor naleving te zorgen

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Standaard methode(a)

Min

Max

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s

ASTM D445

3,5

4,5

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

204

 

Stollingspunt, °C

ASTM D938

46,0

56,0

Oliegehalte, gew. %

ASTM D721

 

25

ASTM kleur

ASTM D1500

 

2,0

NB 1: Producten zijn tijdens de uitgave gecertificeerd om te voldoen aan de gespecificeerde waarden. De daadwerkelijke waarden kunnen binnen de vastgestelde reproduceerbaarheid van de gespecificeerde testmethode afwijken.

NB 2: De waargenomen of berekende waarden zullen om vast te stellen of aan de specificatie voldaan wordt, afgerond worden op het laatste cijfer gebruikt om de grenswaarde in overeenstemming met de ASTM E 29 methode uit te drukken.

(a) alternatieve testmethodes kunnen in plaats van standaard testmethodes gebruikt worden voor de certificatie van een product.

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.