Prowaxx™ 1173 SW

ExxonMobil specialties , Netherlands

Productbeschrijving

Prowaxx 1173 SW is een "slack wax" [SW] met een laag bereik uit de serie Prowaxx van ExxonMobil. Het heeft in vaste toestand een doorzichtig kristallijn materiaal en het is een doorzichtige witte, tot geelachtige vloeistof als het gesmolten is. Het wordt via een zorgvuldig gecontroleerd raffinageproces uit aardolie verkregen en wordt voornamelijk samengesteld uit een mengsel van niet-vertakte normale paraffine en vertakte iso-paraffine koolwaterstoffen.

 

Dit product wordt geproduceerd en gecontroleerd volgens het ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000 of gelijkwaardige standaard.

 

Toepassingen

Prowaxx 1173 SW kan (onderhevig aan de wetgeving in het betreffende rechtsgebied*) worden toegepast in:

•  Kaarsen en kaarsenwasmengsels

•  Wasemulsies

 

* De gebruiker moet zelf voor naleving van de wet zorgen.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Standaard methode(a)

Typisch

Min

Max

Kleur, saybolt

ASTM D6045

 

+20

 

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

 

180

 

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s

ASTM D445

 

2,6

3,3

Oliegehalte, gew. %

ASTM D721

 

 

5,0

Smeltpunt

ASTM D87

 

45,0

49,0

NB 1: Producten zijn tijdens de uitgave gecertificeerd om te voldoen aan de gespecificeerde waarden. De daadwerkelijke waarden kunnen binnen de vastgestelde reproduceerbaarheid van de gespecificeerde testmethode afwijken.

NB 2: De waargenomen of berekende waarden zullen om vast te stellen of aan de specificatie voldaan wordt, afgerond worden op het laatste cijfer gebruikt om de grenswaarde in overeenstemming met de ASTM E 29 methode uit te drukken.

(a) alternatieve testmethodes kunnen in plaats van standaard testmethodes gebruikt worden voor de certificatie van een product.

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen
BELGIUM
+32-2-722-2111
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.