Mobil Aero HF Series

ExxonMobil aviation , Poland

Oleje hydrauliczne do zastosowań lotniczych

Opis produktu

Mobil Aero HFA oraz HF to oleje dla systemów lotniczych, w których wymagane są oleje hydrauliczne na bazie węglowodorów. Są to produkty o niskiej lepkości, wysokim VI (wskaźnik lepkości), doskonałych właściwościach niskotemperaturowych, oraz dobrych właściwościach chroniących przed zużyciem i dobrej stabilności chemicznej. Mobil Aero HFA oraz HF składają się z mineralnego oleju bazowego i zawierają odporny na ścinanie dodatek poprawiający wskaźnik VI.

 

Właściwości i zalety

Oleje hydrauliczne do zastosowań lotniczych serii Mobil Aero HF zaprojektowano, aby spełnić wysokie wymagania zastosowań w lotnictwie komercyjnym i wojskowym. Te wysokiej jakości receptury mają długą historię doskonałych osiągów i zapewniają długą i bezawaryjną pracę w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

 

Najważniejsze właściwości i potencjalne korzyści ze stosowania:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoki wskaźnik lepkości (VI)

Umożliwia pracę urządzeń w szerokim zakresie temperatur.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Zapewnia wysoką jakość pracy w niskich temperaturach otoczenia.

Dobra stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Odporny na tworzenie się kwaśnych składników, osadów i nagarów

Spełnia wymagania "super czystości" wg Specyfikacji USA MIL-PRF-5606 (Aero HF)

Zapewnia niezawodną pracę pomp, serwozaworów iinnych elementów układu hydraulicznego.

 

Zastosowania

Mobil Aero HFA jest olejem jakości premium, który spełnia wymogi jakościowe wojskowej specyfikacji USA MIL-H-5606A (obecnie wycofanej). Ma bardzo wysoki wskaźnik VI i nadaje się do stosowania w temperaturach do -54ºC. Chociaż ten wysokiej jakości płyn nie jest już używany przez wojska USA, nadal jest stosowany w niektórych starszych, małych samolotach prywatnych i komercyjnych. Jest również stosowany w urządzeniach przemysłowych oraz handlowych wymagających dobrej płynności w bardzo niskich temperaturach, w których Mobil Aero HFA zapewnia długą, bezawaryjną pracę w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

 

Mobil Aero HF jest olejem jakości premium, dopuszczonym wg najbardziej aktualnej wersji specyfikacji wojskowej USA MIL-PRF-5606. Jego właściwości fizyczne są bardzo podobne do właściwości Mobil Aero HFA i także spełnia wymagania "super czystości" obowiązujące w układach hydraulicznych nowoczesnych samolotów. Przeznaczony jest przede wszystkim dla samolotów wojskowych, ale jest również stosowany jako olej hydrauliczny w małych samolotach prywatnych i komercyjnych, a także w amortyzatorach podwozi dużych samolotów komercyjnych. Jest to olej stosowany w NATO, o numerze kodowym H-515.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

HF

HFA

Mil-H-5606A

 

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

HF

HFA

MIL-PRF-5606J

X

 

NATO H-515

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

HF

HFA

API Gravity, [°API], ASTM D287

29

30

Liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D664

 

0,03 (maks. 0,2)

Bar, [mg/kg], ASTM D5185

‹1 (maks. 10)

 

Współczynnik sprężystości objętościowej, sieczna izotermiczna w 40 C/4000 psi, psi, ASTM D6793

min. 200 000

min. 200 000

Barwa, wygląd

Czerwony

Czerwony

Korozja na miedzi, 72 godz. w 135ºC, ASTM D130

1B (maks. 2E)

1B (maks. 2E)

Odporność na korozję i utlenianie, 168 godz. w 135 ° C, Ocena, ASTM D4636

Spełnia

Spełnia

Ciężar wł. w 60 F, [lb/gal], OBLICZONY

7,26

7,26

Strata Odparowania, 6 godz. w 71C, [% masy], ASTM D972

12 (maks. 20)

 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

107

107 (min. 93)

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

96 (min. 82)

92

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

 

36 (maks. 65)

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D4172

0,6 (maks. 1,0)

 

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 1200 obr./min. 1 godz., 75C, [mm], ASTM D4172

 

0,6 (maks. 1,0)

Lepkość kinematyczna w 40°F, cSt, ASTM D445

 

450 (maks. 500)

Lepkość kinematyczna w 130°F, cSt, ASTM D445

 

10,4 (min. 10,0)

Lepkość kinematyczna w - 40°C, [mm2/s], ASTM D445

450 (maks. 600)

 

Lepkość kinematyczna w - 54°C, [mm2/s], ASTM D445

2000 (maks. 2500)

1900

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,2 (min. 4,9)

5,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

14,0 (min. 13,2)

14,0

Stabilność w niskich temperaturach, 72 godz. w - 54 C, FTM 3459

 

Spełnia

Stabilność w niskich temperaturach, 72 godz. w - 54 C, FTM 791.3458

Spełnia

 

Zanieczyszczenia cząsteczkowe, mg/100ml, ASTM D4898

0,2 (maks. 0,3)

 

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-62 (maks. -60)

-64 (maks.-60 )

Wytrzymałość na ścinanie, % straty KV, ASTM D2603

maks. 15

 

Ciężar właściwy 60 F / 60 F, ASTM D4052

 

0,872

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,872

 

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

370

370

Zawartość wody, [mg/kg], ASTM D6304

50 (maks. 100)

 

Woda, Karl-Fischer, [ppm], ASTM D1744

 

50 (maks. 100)

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2023
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
http://www.exxonmobil.com

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.