EHC™ 20L

ExxonMobil basestocks , Poland

Opis produktu

Oleje bazowe EHC™ firmy ExxonMobil zaprojektowano z myślą o wydajności w szerokim zakresie zastosowań gotowych środków smarnych. EHC™ 20L to wyjątkowo lekki, neutralny olej bazowy, odpowiedni dla różnych środków smarnych o niskiej lepkości, takich jakie stosuje się w samochodowych układach napędowych, układach hydraulicznych i systemach zarządzania temperaturą.  Zastosowanie EHC™ 20L umożliwia ograniczenie ilości składników Grupy III, przy jednoczesnym spełnieniu założonych parametrów wydajności.  ExxonMobil przestrzega rygorystycznych procesów, aby zapewnić niezawodne dostawy olejów bazowych o stałej jakości, na których mogą polegać klienci.

 

Właściwości i zalety

EHC 20L zapewnia jakość, która umożliwia naszym klientom wytwarzanie wysokowydajnych środków smarnych. Podstawowe cechy:

 

• Doskonałe właściwości w niskich temperaturach i temperatura płynięcia

• Niska zawartość związków aromatycznych zapewnia wyjątkowo stabilną odporność na utlenianie i wpływy temperatury

• Specyfikacje produktów, które umożliwiają tworzenie receptur spełniających lub przekraczających wymagania przemysłu/OEM

• Jasny kolor

 

Specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Limit

Norma/Metoda

 

Barwa w skali Saybolta

Min.

ASTM D156

10

Wskaźnik lepkości

Min.

ASTM D2270

85

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]

Min-Max

ASTM D445

2,1-2,6

Temperatura zapłonu, Cleveland Open Cup, [°C]

Min.

ASTM D92

150

Temperatura płynięcia, [ºC]

Maks.

ASTM D97

-30

Wygląd

Min-Max

Wizualna

Przejrzysty i jasny

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s]

Min.

ASTM D445

7

 

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2022

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.