Seria EHC™

ExxonMobil basestocks , Poland

Opis produktu

Oleje bazowe EHC firmy ExxonMobil zaprojektowano z myślą o wydajności w szerokim zakresie zastosowań gotowych środków smarnych. Dzięki wymienności i pełnemu zakresowi klas lepkości oleje bazowe ExxonMobil z serii EHC nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, umożliwiając elastyczność łańcucha dostaw i uproszczenie wymagań przy testach kwalifikacyjnych. ExxonMobil przestrzega rygorystycznych procesów, aby zapewnić niezawodne dostawy olejów bazowych o stałej jakości, na których mogą polegać klienci. Cała seria olejów bazowych EHC firmy ExxonMobil należy do Grupy II zgodnie z wytycznymi API i ATIEL dotyczącymi receptur i kwalifikacji samochodowych środków smarnych.

 

Oleje bazowe EHC firmy ExxonMobil nadają się również do zastosowań przemysłowych i morskich ze względu na zwiększoną stabilność odporności na utlenianie i wyższy wskaźnik lepkości.

 

Właściwości i zalety

Dzięki właściwościom olejów bazowych EHC nasi klienci mogą wytwarzać mieszanki o wysokiej wydajności. Podstawowe cechy:

• Ściśle kontrolowane specyfikacje lotności i wskaźnika lepkości (VI), umożliwiające tworzenie receptur spełniających lub przekraczających wymagania API, ACEA i ILSAC

• Docelowe poziomy zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają optymalną rozpuszczalność dodatków

• Wyjątkowo stabilna odporność na utlenianie

• Specyfikacje produktów, które umożliwiają tworzenie receptur spełniających lub przekraczających wymagania jakościowe dla olejów silnikowych do samochodów osobowych i ciężarowych.

 

Specyfikacje 

Właściwości fizykochemiczne

Norma/Metoda

Limity

EHC 45

EHC 50

EHC 65

EHC 110

EHC 120

EHC 340 MAX

 

Barwa ASTM

ASTM D1500

Maks.

L0.5

0,5

L0.5

0,5

0,5

L1.5

 

Wygląd

Wizualny

Min-Max

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

 

Lepkość względna w -20°C , [mPa.s]

ASTM D5293

Maks.

 

1500

3100

 

 

 

 

Lepkość względna w -25°C , [mPa.s]

ASTM D5293

Maks.

1550

 

 

 

 

 

 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C]

ASTM D92

Min.

204

210

214

230

255

294

 

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s]

ASTM D445

Min-Max

4,4-4,7

5,2-5,6

6,3-6,6

10,0-12,0

11,7-12,5

32,5-35,5

 

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s]

ASTM D445

Min-Max

 

 

 

 

96-108

460-520

 

Lotność wg testu Noacka, Procedura B, [% masy]

ASTM D5800-PROB

Maks.

14,5

13.5

10

 

 

 

 

Temperatura płynięcia, [ºC]

ASTM D97

Maks.

-18

-18

-18

-15

-15

-15

 

Zawartość nasyc. kw. tłuszcz., [wt%]

ASTM D7419

Min.

 

 

 

 

 

98

 

Wskaźnik lepkości

ASTM D2270

Min-Max

113-119

110-119

103-109

95-110

102-115

95-115

 

Uwaga 1: Produkty są certyfikowane w momencie dopuszczenia, aby spełniały podane wartości. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w ramach ustalonej odtwarzalności określonej metody badawczej.

Uwaga 2: W celu określenia zgodności ze specyfikacją, wartości zaobserwowane lub obliczone zaokrągla się do najbliższej jednostki ostatniej znaczącej cyfry używanej do wyrażenia wartości granicznej zgodnie z metodą ASTM E 29.

a) Zamiast standardowych metod badawczych do celów certyfikacji właściwości produktu można stosować alternatywne metody badawcze.

(b) EHC 340 MAX będzie dostępny na rynku od 2025 r.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

12-2022

ExxonMobil
3225 Gallows Road
Fairfax, VA 22037-001

1-800-662-4592
http://www.exxonmobil.com

All products may not be available in all countries.  Every care has been taken in the preparation of this information.  Typical values may vary within modest ranges and specifications may be subject to change.  To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names which include Esso, Mobil, Exxon, or ExxonMobil.  For convenience and simplicity, the term ExxonMobil may be used to represent all of these entities, and the products and services provided by those entities.  Nothing in this brochure is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities.  Responsibility for local action and accountability remains with local ExxonMobil-affiliated entities.